post

Adam Öldürmeye Azmettirmeden Müebbet Hapsi Kesinleşen İki Hükümlü Nasıl Kurtuldu?

Sizlere bugüne dek medyaya yansımayan, önyargıları alt üst eden 20 yıllık bir davayı ve oldukça şaşırtıcı sonucunu anlatacağım.08.09.1997 tarihinde iş adamı Şamil T. korumasını otele bıraktıktan sonra Çanakkale’deki evinin bulunduğu apartmanın girişinde 6 kurşunla öldürüldü. (Laleli’deki otelinin ortağı olan sanık İsmail H. S. tarafından tehdit edildiğini belirtmesi üzerine Maktul Şamil’e İstanbul Valiliği’nce olaydan 2 ay önce yakın koruma tahsis edilmişti.)

Devamı

post

Cinsel İstismardan Onanan 18 Yıl 9 Aylık Hapis Cezası Kaldırıldı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi  30.04.2015 tarihinde Sanık …’ın 12 yaşındaki üvey kızı ….’ya karşı zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işlediğinden bahisle 18 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. (Mağdure karakolda 2012-2014 yılları arası sanığın, annesi evde yokken defalarca kendisine istismarda bulunduğunu oldukça ayrıntılı şekilde iddia etmiştir.)

Devamı

post

Uyuşturucu Ticaretinden Onanan İki Cezasından Biri Kaldırıldı.

Adana 4 Ağır Ceza Mahkemesi Sanık … hakkında 12.08.2014 tarihinde işlediği ileri sürülen uyuşturucu satmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası vermiş, karar temyizde Yargıtay 10 Ceza Dairesi’nin 27.11.2015 tarih ve 2015/33083 Sayılı kararı ile ONANMIŞTIR.

Devamı

post

Onama Kararı 3 Yıl Sonra Kaldırıldı.

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi 2013/114 esas ve 2013/167 karar sayılı kararı ile 28.05.2013 tarihinde sanık ..’nın zincirleme olarak uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan cezalandırılmasına karar verdi. Devamı

post

Bozma Kararına İtiraz Kabul Edildi

SANIK ALEYHİNE VERİLEN YARGITAY BOZMA KARARINA DA CMK. 308 UYARINCA İTİRAZ EDİLEBİLİR!

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi 29.12.2009 tarihinde kasten yaralama suçundan sanık B.. D..’nin 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi 26.03.2013 tarihinde  sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerekirken hatalı şekilde eyleminin yaralama olarak nitelendirildiği gerekçesi ile hükmün sanık aleyhine bozulmasına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı  11.04.2013 tarihinde; sanığın kastının yaralama olduğu, TCK’nun 86 ve 87. maddeleri ile cezalandırılmasının yerinde olup, öldürmeye teşebbüs suçundan 81 ve 35. maddeleri gereğince karar verilmesi gerektiği yönündeki bozma ilamının yasaya aykırı olduğu görüşüyle bozma kararına karşı CMK 308 uyarınca itiraz kanun yoluna başvurarak Özel Daire bozma kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün TCK’nun 53. maddesi yönünden düzeltilerek onanmasına karar verilmesi talebinde bulundu.

Yargıtay C. Başsavcılığının CMK 308 maddesi uyarınca yaptığı itirazı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu 10.03.2015 tarihinde sanığın eyleminin kasten yaralama olarak kabulü gerektiğinden bahisle;

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2- Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 26.03.2013 tarihli bozma kararının KALDIRILMASINA,

3- Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 29.12.2009 tarihli kararının DÜZELTİLEREK ONANMASINA karar verdi.

Yukarıdaki olayda eylemin yaralama değil adam öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten bozma ilamına göre sanığın 3 yıl 9 aydan çok daha fazla ceza alması gerekecektiYargıtay C. Başsavcılığı CMK 308 maddesi uyarınca Yargıtay 1. Ceza Dairesinin sanık aleyhine verdiği (suç vasfını sanık aleyhine ağırlaştırarak sanığın cezasının artırılmasını öngören) bozma kararına karşı sanık lehine itiraz yoluna gitmiş ve neticesinde Ceza Genel Kurulu itiraz istemini haklı bularak bozma kararını kaldırmış, hükmün onanmasına karar vermiştir. Böylece sanık 3 yıl 9 aydan çok daha fazla ceza almaktan kurtulmuştur.

CMK. 308 maddesi uyarınca genellikle Yargıtay Ceza Dairelerinin onama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilmekte ise de sanık hakkındaki beraat kararını bozan veya sanığa verilen cezayı az bularak ağırlaştırmak isteyen Yargıtay Ceza Dairelerinin BOZMA kararlarına karşı da CMK 308 uyarınca itiraz yoluna gidilebilir. CMK. 308’deki anlatım gayet açıktır.

CMK 308 “Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı (onama veya bozma fark etmiyor) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen (kendiliğinden) veya istem üzerine (sanık ve sanık avukatı bu konuda bir çalışma hazırlayarak talepte bulunabilir) ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.” (Sanık lehine onama veya bozma kararına itiraz ediyorsanız süre sınırı yoktur.)

Yargıtay C. Başsavcılığı’nın yalnızca sanık “aleyhine” itiraz başvuruları açısından (yani sanığa verilen ve onanan beraat kararının bozulması veya sanığın cezasının artırılması açısından) 30 günlük süre vardır.

Sadece şahsi fikrim değildir; kanunun anlamı budur, Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bu görüştedir. Uygulama da böyledir.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Yargıtay Bozma Kararına İtiraz

Sanık olarak yargılandığınız bir davada hakkınızda beraat kararı (veya sizi çok rahatsız etmeyecek miktarda hapis cezasına mahkumiyet veya erteleme kararı) verildi. Beraat kararı aldığınızı duyunca çok sevindiniz, ağır bir manevi yükten tamamen kurtulduğunuzu sandınız. Aslında her şeyin tamamen bittiğini düşünmeniz açısından biraz erkendir. Çünkü beraat kararının (veya lehinize gördüğünüz az miktardaki cezanın-ertelemenin) kesinleşmesi için hükmü temyiz edebilecek kişi ve kurumlar açısından temyiz süresinin karar temyiz edilmeksizin geçirilmesi gerekir.

Hakkınızda verilen beraat kararı da dahil olmak üzere her türlü ceza mahkemesi kararına karşı katılanların; karar verildiği celsede hazır bulunuyorlarsa o günden itibaren, hazır bulunmuyorlarsa gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde temyiz etme, cezalandırılmanızı (veya daha fazla ceza almanızı) isteme hakkı vardır. Aynı şekilde örneğin uyuşturucu madde ticareti gibi şikayetçinin kamu olduğu davalarda savcı mütalaasında sizin cezalandırılmanızı istemesine rağmen mahkeme heyeti mütalaaya aykırı olarak sizin beraatinize karar vermiş ise genelde mütalaasına aykırı karar verilen cumhuriyet savcıları kararı temyiz ederler. Savcının bu hakkını kullanıp kullanmadığını (savcı kararın verildiği celseden itibaren 7 gün içerisinde süre tutum adı verilen temyiz dilekçesi vermesi gerektiğinden) 8 gün sonra mahkeme kalemine müracaat ederek veya uyap üzerinden net olarak öğrenebilirsiniz.

Eğer Katılan olarak davaya kabulüne karar verilen şikayetçi kişi ya da kurumun (karşı tarafın)  veyahut cumhuriyet savcısının kararı aleyhinize bozulması için temyiz ettiğini öğrenirseniz tekrar endişelenmeye başlamanız da normaldir. Hakkınızda verilen beraat kararı temyiz edildi ise tamamen rahatlamak için bu kararın Yargıtay tarafından onanmasını yani temyiz sürecinin bitmesini bekleyeceksiniz. Çünkü lehinize olan karar temyiz sonucu aleyhinize bozulabilir. Bu nedenle lehinize bir karar verilmiş de olsa eğer aleyhinize temyiz yoluna gidilmişse dosyanızın Yargıtay ‘daki aşamalarını dikkatle takip etmeniz çok önemlidir.

Yargıtay Ceza Dairesi, hakkınızda verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, daha fazla inceleme ve araştırma yapılması veya direkt cezalandırılmanız gerektiği düşüncesi ile kararın temyizen  bozulmasına karar verebilir. Aynı şekilde bir miktar hapis cezası almış iseniz Yargıtay Ceza Dairesi karşı tarafın veya cumhuriyet savcısının temyiz gerekçelerini haklı bularak size verilen hapis cezasının az olduğuna, cezanıza artırım sebebi uygulanması, size daha fazla ceza verilmesi gerektiğine kanaat getirerek yerel mahkeme kararının aleyhinize bozulmasına karar vermiş olabilir.

PEKİ YARGITAYIN ALEYHİNİZE VERDİĞİ BOZMA KARARINA KARŞI BİR ŞEY YAPILABİLİR Mİ?

Yargıtay Ceza Dairelerinin bozma kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına müracaat edilerek aleyhinize olan bozma kararının kaldırılması, lehinize olan kararın onanması için CMK 308 maddesi uyarınca itirazda bulunması istenebilir. Sanık lehine itirazda herhangi bir süre yoktur. Ancak aleyhinize temyizen bozma kararı verildiğini öğrenmenizden itibaren ne kadar erken hareket ederseniz o kadar iyidir.

Eğer Yargıtay Ceza Dairesi tarafından yerel mahkeme kararının aleyhinize BOZULMASINA karar verildi ise vakit kaybetmeksizin yargılandığınız konuda uzman bir ceza avukatı tarafından titiz, kapsamlı ve temyiz dilekçenizden farklı bir çalışma yapılarak CMK. 308 uyarınca aleyhinize verilen bozma kararına karşı itiraz etmesi için Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına müracaat edilmesini sağlamanız yerinde olur.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Yargıtay Kararına İtiraz Edilebilir mi?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz prosedürü, sanık müdafinin talebi üzerine işletilmesi onyıllarca ceza avukatlığı yapmış pek çok meslektaşın sonuç alınabileceğine ihtimal vermediği bir müessesedir. Diğer yandan yakın zamanda talebimiz üzerine Yargıtay C. Başsavcılığınca kesinleşmiş bir ağır ceza mahkemesi dosyasında bu yola başvurulduğu ve kesinleşen ciddi bir mahkumiyetin kaldırıldığı hususu ulusal basına da yansımıştır.  Devamı