Uyuşturucu Madde İhraç Etmeden Verilen Ceza Bozuldu.
Makaleler Uyuşturucu madde suçları

Uyuşturucu Madde İhraç Etmeden Verilen Ceza Bozuldu.

Uyuşturucu Madde İhraç Etme Suçuna Teşebbüsten sanığa verilen 11 yıl 3 aylık hapis cezası bozuldu. Sanığın beraatine yönelik bozmayı Yargıtay...
Read More
Güveni Kötüye Kullanmadan Kesinleşen Ceza Kaldırıldı.
Diğer suçlar Makaleler Yargıtay onama kararına itiraz (CMK. 308)

Güveni Kötüye Kullanmadan Kesinleşen Ceza Kaldırıldı.

YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ CMK. 308 İTİRAZI ÜZERİNE ONAMA KARARINI KALDIRDI. Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesi 20/02/2014 tarihinde 2012/1000 E....
Read More
Hırsızlıktan Onanan Ceza 3 Yıl Sonra Kaldırıldı
Diğer suçlar Makaleler Yargıtay onama kararına itiraz (CMK. 308)

Hırsızlıktan Onanan Ceza 3 Yıl Sonra Kaldırıldı

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ’NİN ONAMA KARARI 3 YIL SONRA KALDIRILDI İzmir 3. Çocuk Mahkemesi 13.10.2008 tarih ve 130-679 Sayılı kararı...
Read More
Onama Kararı 3 Yıl Sonra Kaldırıldı
Diğer suçlar Makaleler Yargıtay onama kararına itiraz (CMK. 308)

Onama Kararı 3 Yıl Sonra Kaldırıldı

YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ’NİN ONAMA KARARI 3 YIL SONRA KALDIRILDI Sanıklar….., ….. ,….’ın başka suçtan hükümlü olarak bulundukları infaz kurumunda...
Read More
Cinsel İstismardan Sanık Aleyhine Bozma 6 Yıl Sonra Kaldırıldı
Cinsel suçlar Makaleler Yargıtay onama kararına itiraz (CMK. 308)

Cinsel İstismardan Sanık Aleyhine Bozma 6 Yıl Sonra Kaldırıldı

Sanığın Nitelikli Cinsel İstismar ve Hürriyetten Yoksun Kılmadan Kesinleşen Cezaları Yıllar Sonra Kaldırıldı.  Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi 12.03.2009 tarihinde...
Read More
Kasten Öldürmeye Teşebbüsten Kesinleşen Ceza Kaldırıldı
Adam öldürme ve yaralama suçları Yargıtay onama kararına itiraz (CMK. 308)

Kasten Öldürmeye Teşebbüsten Kesinleşen Ceza Kaldırıldı

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN KESİNLEŞEN MAHKUMİYET KALDIRILDI. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi 20.10.2015 tarihinde verdiği 169-245 Sayılı kararı ile Sanık ...'nın,...
Read More
Nitelikli Cinsel İstismardan Verilen Onama Kararı Kaldırıldı
Cinsel suçlar Makaleler Yargıtay onama kararına itiraz (CMK. 308)

Nitelikli Cinsel İstismardan Verilen Onama Kararı Kaldırıldı

NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR VE HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇLARINDAN KESİNLEŞEN MAHKUMİYETLER ONAMA KARARINDAN 1 YIL SONRA KALDIRILDI. Kayseri 1. Ağır Ceza...
Read More
Bankacılık Zimmeti Suçunda Lehe Bozma Sebepleri -4-
Diğer suçlar Makaleler

Bankacılık Zimmeti Suçunda Lehe Bozma Sebepleri -4-

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA MUHALEFET (BANKACILIK ZİMMETİ) SUÇUNDA SANIK LEHİNE BOZMA SEBEPLERİ: Aşağıda bankacılık zimmeti suçunda sanıklar lehine verilen bazı...
Read More
Bankacılık Zimmeti Suçunda Lehe Bozma Sebepleri -3-
Diğer suçlar Makaleler

Bankacılık Zimmeti Suçunda Lehe Bozma Sebepleri -3-

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA MUHALEFET (BANKACILIK ZİMMETİ) SUÇUNDA SANIK LEHİNE BOZMA SEBEPLERİ: Aşağıda bankacılık zimmeti suçunda sanıklar lehine verilen bazı...
Read More
Bankacılık Zimmetinde Lehe Bozma Sebepleri -2-
Diğer suçlar Makaleler

Bankacılık Zimmetinde Lehe Bozma Sebepleri -2-

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA MUHALEFET (BANKACILIK ZİMMETİ) SUÇUNDA SANIK LEHİNE BOZMA SEBEPLERİ: Aşağıda bankacılık zimmeti suçunda sanıklar lehine verilen bazı...
Read More
Bankacılık Zimmetinde Lehe Bozma Sebepleri -1-
Diğer suçlar Makaleler

Bankacılık Zimmetinde Lehe Bozma Sebepleri -1-

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA MUHALEFET (BANKACILIK ZİMMETİ) SUÇLARINDA SANIK LEHİNE BOZMA SEBEPLERİ: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160 vd. maddeleri uyarınca...
Read More
Yasadışı Bahis Suçlarında Sanık Lehine Diğer Bozma Sebepleri
Diğer suçlar Makaleler

Yasadışı Bahis Suçlarında Sanık Lehine Diğer Bozma Sebepleri

7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasadışı bahis) suçlarında 4. ve son makalemizde mahkumiyetlerine karar verilen sanıklar hakkında diğer bozma sebeplerini başlıklar altında...
Read More
Yasadışı Bahis Oynatma Suçunda Beraati Gerektirir Sebepler
Diğer suçlar Makaleler

Yasadışı Bahis Oynatma Suçunda Beraati Gerektirir Sebepler

YASADIŞI BAHİS OYNATMA SUÇUNDA SANIĞIN BERAATİNE YÖNELİK BOZMA SEBEPLERİ Aşağıda yasadışı bahsi oynatma suçlarında beraatleri gerekirken mahkumiyetlerine karar verilen sanıklar hakkında bazı...
Read More
Yasadışı Bahis Oynatma Suçunda Suç Vasfına Yönelik Bozma Sebepleri
Diğer suçlar Makaleler

Yasadışı Bahis Oynatma Suçunda Suç Vasfına Yönelik Bozma Sebepleri

7258 SAYILI KANUNA MUHALEFET (YASADIŞI BAHİS OYNATMA) SUÇLARINDA SANIK LEHİNE "SUÇ VASFINA YÖNELİK" BOZMA SEBEPLERİ: 1- Erişim sağlanan yasadışı bahis...
Read More
Yasadışı Bahis Suçlarında Eksik Kovuşturma Nedeniyle Bozma Sebepleri
Diğer suçlar Makaleler

Yasadışı Bahis Suçlarında Eksik Kovuşturma Nedeniyle Bozma Sebepleri

7258 SAYILI KANUNA MUHALEFET (YASADIŞI BAHİS) SUÇLARINDA "EKSİK KOVUŞTURMA NEDENİYLE" SANIK LEHİNE BOZMA SEBEPLERİ 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet  (Yasadışı bahis...
Read More
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Ceza Davalarına Katılması
Makaleler Şüphelinin, sanığın ve mağdurun bilmesi gerekenler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Ceza Davalarına Katılması

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince kadın, çocuk ve aile bireylerine karşı işlenen suçlarda...
Read More
Uyuşturucu Suçlarında Beraate Yönelik Bozma (İtiraz) Sebepleri
Makaleler Uyuşturucu madde suçları

Uyuşturucu Suçlarında Beraate Yönelik Bozma (İtiraz) Sebepleri

Uyuşturucu madde suçlarında onlarca yıl hapis cezası ile yargılanan bir sanığın avukatı uyuşturucu madde mevzuatındaki YÜZLERCE kuralı, Yargıtayın ve İstinaf...
Read More
Uyuşturucu Davalarında Müsadereye İlişkin Bozma Sebepleri
Makaleler Uyuşturucu madde suçları

Uyuşturucu Davalarında Müsadereye İlişkin Bozma Sebepleri

Müsadere; (zoralım) menkul veya gayrimenkul bir malın mülkiyetinin suçla bağlantısı nedeniyle devlete geçirilmesidir. TCK.'nın 54. maddesi uyarınca; İyiniyetli üçüncü kişilere...
Read More
Uyuşturucu Davalarında Sanık Lehine Bozma, Hükümlü Lehine İtiraz Sebepleri
Makaleler Uyuşturucu madde suçları

Uyuşturucu Davalarında Sanık Lehine Bozma, Hükümlü Lehine İtiraz Sebepleri

Onlarca yıl hapis cezası ile yargılanan bir sanığın yakınları gerçekten kendilerine faydalı olabilecek, güncel bilgi birikimine ve uygulama tecrübesine sahip...
Read More
Uyuşturucu Kullanımını Alenen Özendirme veya Bu Nitelikte Yayın Yapma
Makaleler Uyuşturucu madde suçları

Uyuşturucu Kullanımını Alenen Özendirme veya Bu Nitelikte Yayın Yapma

TCK.'nın 190/2 maddesine göre: “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on...
Read More
1 2 3 11