Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Ceza Davalarına Katılması

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince kadın, çocuk ve aile bireylerine karşı işlenen suçlarda (özellikle çocuğun [...]

Ceza Mahkemesinde Neden Mahkumiyetinize Karar Verilir?

Hakkında ceza davası açılan sanık, yargılama boyunca suçunun ispat edilemediğini, cezalandırılması için yeterli delil olmadığını, sunduğu deliller, dinlettiği tanıklarla şikayetçinin iddialarını çürüttüğünü [...]

Kesinleşmiş Cezanız Uzlaşmaya Tabi İse Kaldırılabilir!

Mahkumiyetinize konu suç uzlaşma kapsamında olduğu halde hakkınızda uzlaşma yoluna gidilmemiş veya 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 Sayılı Kanun’un CMK.’nın 253. maddesinde [...]

Ceza Mahkemesinde Nasıl Beraat Edilir?

Ceza hukukunda her suç tipinin kendine özgü delil değerlendirme şekli ve mahkumiyet kriterleri vardır. Bunlar kitaplarda açıkça önünüze konulan, herhangi bir hukukçuya, [...]

Aftan Yararlanamayanlar İçin Çözüm Yolları

671 sayılı KHK. 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş pek çok suç açısından örtülü af olarak nitelendirilebilecek iki düzenlemeye yer vermiştir. Bunlar; cezanın yarısının [...]

Ceza Davası Sanığının Anayasa Mahkemesi “Yanılgısı”

Ceza davasında doğru şekilde, adil yargılanmadığını düşünen, mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından onanan vatandaşlarımız için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru usulü bir kurtuluş olabilir [...]

Hükümlüye Vasi Tayini-Hükümlüye nasıl avukat tutarım?

Bir yakınınızın kesinleşmiş bir hapis cezası nedeniyle polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildiğini öğrendiniz. Cezaevinde bulunan, kesinleşmiş hapis cezası infaz edilen HÜKÜMLÜ [...]

Açık Cezaevi Ne Demektir ve Avantajları Nelerdir?

Mahkum yakını olanlar bilirler ve çevrelerine yakınları açık ceza evine geçtiğinde “açığa geçince rahat etti” derler. Gerçekten hapis cezasının açık ceza evinde [...]

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü [...]

Bilirkişi Raporuna İtiraz ve Uzman Görüşü

Mahkemelerce, çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişi incelemesi yaptırılmakta ve yasada “Hâkim, bilirkişinin [...]

Savcılığa Şikayet Nasıl Yapılır?

Başınıza gelen kötü bir olay neticesinde ya da bir haksızlığa uğradığınızı, örneğin dolandırıldığınızı öğrendiğinizde şikayette bulanabileceğiniz makamlardan bir tanesi de Cumhuriyet Savcılığıdır. [...]