Uzlaştırma Tebligatının Usulsüzlüğü Kanun Yararına Bozma Sebebidir.

Uzlaştırmaya tabi suçlarda uzlaştırma teklifi müştekinin bilinen en son adresine değil de doğrudan mernis adresine gönderilirse tebligatın usulsüzlüğü, dolayısıyla uzlaşma prosedürünün usulüne [...]

Nitelikli Hırsızlıktan 9 Yıllık Hapis Cezası Kanun Yararına Bozuldu

Mahkumiyet kararları kesinleştikten sonra da sanık lehine kullanılabilecek farklı olağanüstü kanun yollarının olduğu, bu yollara başvurulması neticesinde sanığın cezasının bazen tamamen kaldırılabildiği, [...]

Kanun Yararına Bozma Başvurusu Sonrası Süreç

Dilekçeyi alan C. Başsavcılığı dosyayı mahkemesinden isteyecek ve dosyayı inceleyerek, gerekçeli görüşlerini de belirterek (uygulamada yerel savcılığın kendi görüşünü de belirtme usulüne [...]

Kanun Yararına Bozma Başvurusunda Usul

Başvuru Süresi; Kanun yararına bozma yasa yoluna başvurulması açısından herhangi bir süre sınırlaması yoktur. Hüküm tamamen infaz edilmiş olsa dahi bu yola [...]