Müsadere; (zoralım) menkul veya gayrimenkul bir malın mülkiyetinin suçla bağlantısı nedeniyle devlete geçirilmesidir.

TCK.’nın 54. maddesi uyarınca; İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlâk açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir.

Uyuşturucu madde suçlarında çoğu kez uyuşturucunun taşındığı araç, kamyon, tır, motorsiklet gibi araçlar ve uyuşturucu madde ticareti işlediği isnadıyla hakkında dava açılan sanığın üzerinden, evinden, işyerinden, aracından ele geçirilen para müsadereye en sık konu edilen şeylerdir. Bazen bu paranın miktarı yahut aracın değeri çok yüksek olabilir.

Hukuka aykırı şekilde müsadereye konu edilen pek çok eşyanın itiraz üzerine sahibine iadesi mümkün olabilmektedir.Bu nedenle konuya hakim bir ceza avukatının desteğinden yararlanmanız faydanıza olacaktır.

Hukuka aykırı müsadereye yönelik yüzlerce Yargıtay kararından birkaçına aşağıda yer verilmiştir;

– Uyuşturucu maddenin ele geçirildiği çekici ile birlikte içinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan çekiciye bağlı dorsenin de müsaderesine karar verilmesi hatalıdır.

“…Suç konusu eroinin, B 148 YIL plakalı çekicide ele geçirildiği; çekiciye bağlı B 61 RKT plakalı dorsede yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gözetilmeden, suçta kullanılmadığı gibi suçun işlenmesine tahsis de edilmeyen ve bağımsız olarak tescile tabi olan B 61 RKT plakalı dorsenin müsaderesine ilişkin hükmün BOZULMASINA…”(T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2015/4998 E. 2016/1798 K. 09.06.2016)

– Sanığın üst aramasında ele geçirilen paranın iadesi yerine müsaderesi.

“… Sanığın üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 410 Euro ve 500 ABD dolar paranın suçun işlenmesinden elde edildiğine ilişkin yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden iadesi yerine müsaderesine karar verilmesihükmün BOZULMASINA…”(T.C. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2016/1243 E. 2016/7530 K. 21.09.2016)

“…El konulan 1005 TL paranın suçun işlenmesinden elde edildiğine dair, kuşkuyu aşan delil bulunmadığı gözetilmeden, iadesi yerine müsaderesine karar verilmesihükmün BOZULMASINA…”(T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2016/1889 E. 2017/600 K. 16.02.2017)

Özgürlüğünüz değerlidir.