NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR VE HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇLARINDAN KESİNLEŞEN MAHKUMİYETLER ONAMA KARARINDAN 1 YIL SONRA KALDIRILDI.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi 24.12.2012 tarihinde verdiği 2012/521 Esas ve 2012/606 Karar sayılı kararı ile SSÇ.’ler G. ve B. ve Sanık ..hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mahkumiyet kararı verdi.

Hükmün temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesi 19.04.2018 tarihinde 2017/401 Esas, 2018/3039 Karar sayılı ilamı ile sanık …hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükmün düzeltilerek onanmasına, diğer tüm mahkumiyet hükümlerinin ise “ONANMASINA” karar verdi. Böylece mahkumiyet kararlarıSSÇ lerG., B. ve Sanık .. açısındankesinleşmiş oldu.

Yargıtay C.Başsavcılığı ise onama kararına karşı yaklaşık 1 yıl sonra 13.12.2018 tarihinde KD-2018/96247 Sayılı itiraznamesi ile 5271 Sayılı CMK.’nın 308. Maddesi uyarınca Sanık ve SSÇ.ler G. ile B. lehine itiraz kanun yoluna başvurdu.

CMK.’nın 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 14. Ceza Dairesi itiraz nedenlerini yerinde görerek 2018/10324 E. 2019/9336 K. ve 25.04.2019 tarihli kararı ile,
-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CMK.’nın 308.maddesi uyarınca yaptığı İTİRAZIN KABULÜNE,
-Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 19.04.2018 gün, 2017/401 Esas ve 2018/3039 Karar sayılı onama ilamının 6352 Sayılı Kanun’un 99. maddesiyle 5271 Sayılı CMK’nın 308. maddesine eklenen 2 ve 3. fıkraları uyarınca KALDIRILMASINA,

– Olayın intikal şekli, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanları ile darp, cebir ve anal muayene raporları içeriği, savunma, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamına göre, olay günü birlikte tiner koklayarak gezen suça sürüklenen çocuklar ile sanıkla karşılaşan mağdurenin, …’ın arkadaşlık ve birlikte gezme teklifini kabul edip onlarla birlikte olayın meydana geldiği Şeker Fabrikası arazisine girdiği, burada mağdure ile …’ın, diğerlerinden ayrılıp çukur bir alana gittikten sonra cebir, tehdit, hile olmaksızın sevişmeye başlayıp öpüştükleri, bu sırada …’ın yerde yatan mağdurenin üzerinde olduğu, bir süre sonra fabrika arazisine izinsiz girişin güvenlik görevlisi tanıklar …’le …’ya bildirilmesi üzerine olay mahalline geldiklerini gören suça sürüklenen çocuk … ile sanık …’ın kaçtığı, mağdureyle …’ın ise yerden kalkarak kıyafetlerini düzelttikleri, kıyafetinin sırt kısmında çamur kalan mağdurenin, …’e polis çağırmamasını, bir şey yapmayıp sadece gezdiklerini beyan ettiği, bu arada kaçan … ile …’ın da güvenlik görevlilerince yakalanarak mağdureyle birlikte polise teslim edildiğinin tüm dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, mevcut haliyle suça sürüklenen çocuk …’ın, mağdureye yönelik cebir içermeyen eyleminin basit cinsel istismar düzeyinde kaldığı ve ... ile …’in ise …’ın, mağdurenin rızasına dayalı basit cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemelerine iştirak veya yardım etmeye yönelik herhangi bir eylemlerinin tespit edilemeyip, ani gelişen olaylara katılımlarının bulunmadığı gözetilerek suça sürüklenen çocuk … hakkında TCK’nın 103/1. maddesi yerine aynı Kanunun 103/2, 35 ve 103/4. maddelerinden ceza verilmesi ve suça sürüklenen çocuk … ile sanık …’ın ise ATILI SUÇLARDAN BERAATLERİNE KARAR VERİLMESİ gerekirken, yazılı şekilde mahkumiyet hükümleri kurulması nedeniyle Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi.’nin 24.12.2012 tarih,2012/521 Esas ve 2012/606 Karar sayılı hükmünlerinin BOZULMASINA, bozma sebebine göre sanık … ile suça sürüklenen çocuk B. haklarında bozulan hükümlerle ilgili atılı suçlardan kurulan hükümlerle ilgili İNFAZIN DURDURULARAK sanık … ile suça sürüklenen çocuk B.’in TAHLİYELERİNE…” karar verdi.

Eğer bir yakınınız hak etmediği halde veya hak ettiğinden fazla ceza aldıysa cezası onanarak kesinleşse dahi mümkünse olağanüstü kanun yollarına hakim bir ceza avukatından da destek alarak Yargıtay C. Başsavcılığı’na CMK.’nın 308. Maddesi uyarınca itirazda bulunması için başvuruda bulunabilirsiniz. Talep olumlu sonuçlanırsa yukarıdaki örnekteki gibi onama kararının kaldırılması, mahkumiyetlerin bozulması, sanıkların beraat etmesi mümkündür.

Özgürlüğünüz değerlidir.

Av. Alper SARICA