Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Kesinleşmeden Denetim Süresi Başlamaz

Sanık hakkında 2 yıl veya daha az hapis ya da adli para cezası verilmesi halinde mahkeme şartları varsa CMK.’nın 231. maddesi uyarınca [...]

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığı Kararı Kaldırıldı.

Bazen mahkemeler (özellikle tek hakimli asliye ceza mahkemeleri) sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecekken yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle sanığın [...]

Yargılamanın Yenilenmesi Talebi Farklı Hakimlerce İncelenmelidir.

İstinaf ve/ veya temyiz incelemesinden geçerek kesinleşen bir mahkumiyet kararı hakkında şartları varsa (CMK.311) herhangi bir süre sınırına da tabi olmaksızın hükümlü [...]

Uyuşturucu Ticaretinden Mahkumiyet Zamanaşımı Sebebiyle Düşürüldü.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 21.03.2007 tarihinde 172-59 Sayılı kararı ile sanık … hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan TCK.’nın 188/3, 62 [...]

Bilirkişi Raporuna İtiraz ve Uzman Görüşü

Mahkemelerce, çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişi incelemesi yaptırılmakta ve yasada “Hâkim, bilirkişinin [...]