TCK.’nın 190/2 maddesine göre: “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasının özendirilmesi; uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının iyi gösterilmesi, kişilerin uyuşturucu kullanımına teşvik veya tahrik edilmesi şeklinde nitelendirilebilir. Aleniyetten kasıt ise; birçok kişinin duyup görebileceği şekilde ve yerlerde fiilin işlenmesidir.

Yine TCK.’nın 190/2. maddesi uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirecek nitelikte yayın yapılması ise yazılı, sözlü veya görsel elverişli bir vasıta kullanılarak çok sayıda kişinin erişebileceği şekilde süreli veya süresiz bilgi dağıtımını ifade eder.

Hakkınızda bu tür bir isnat ile soruşturma açıldığında vakit kaybetmeksizin konuya hakim bir ceza avukatı edinmeniz faydanıza olacaktır. Zira mahkumiyetinize karar verilirse alabileceğiniz en az ceza TCK.’nın 190/2 üzerinden takdiri indirim uygulansa dahi 4 yıl 2 ay olacaktır ki bu da cezanızın seçenek yaptırımlara çevrilemeyeceği ve hapse girmek zorunda kalacağınız anlamına gelmektedir

Beraate yönelik emsal bozma kararlarından biri:

“…Olay tarihinde … … ait facebook hesabını kullanan sanığın yaptığı paylaşımlarının uyuşturucu madde kullanmayı özendirme niteliğini taşımadığı anlaşılmakla, sanığın unsurları oluşmayan atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesihükmün BOZULMASINA…”(T.C. Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2017/4949 E. 2018/1118 K. 26.02.2018)

Özgürlüğünüz değerlidir.