KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN KESİNLEŞEN MAHKUMİYET KALDIRILDI.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi 20.10.2015 tarihinde verdiği 169-245 Sayılı kararı ile Sanık …’nın, TCK.’nın 82/1-h, 35/1-2, 62, 53, 63 ve 54/1 maddeleri uyarınca kasten öldürme suçuna teşebbüsten 11 yıl 8 ay hapis cezası ile mahkumiyetine kararı verdi.

Hükmün temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi 13.12.2017 tarihinde 570/5021 sayılı ilamı ile sanık …hakkında kurulan hükmün düzeltilerek ONANMASINA karar verdi. Böylece mahkumiyet kararı kesinleşmiş oldu.

Yargıtay C.Başsavcılığı ise onama kararına karşı 16.03.2018 tarih ve 400490 Sayılı itiraznamesi ile ve sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle 5271 Sayılı CMK.’nın 308. Maddesi uyarınca Sanık lehine itiraz kanun yoluna başvurdu.

CMK.’nın 308 maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle 10.04.2018 tarih ve 1336-1702 sayı ile dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderdi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise 09.04.2019 tarihinde verdiği 2018/1-223 E. ve 2019/293 K. sayılı kararı ile;

“… sanığın aşamalarda istikrarlı şekilde tetiğe basmadığı, tüfeğin katılanla aralarındaki mücadele sırasında patladığı yönündeki savunmaları, olay tarihinde 18 yaşı içerisinde bulunan 162 cm boyunda ve 56 kg ağırlığında olan sanığın elinden tüfeği çekip aldığını beyan eden katılanın, Kollukta tüfeğin emniyetini açan sanığın bir el ateş ettiğini ifade ederken, Mahkemede tüfeğin boğuşma sırasında ateş aldığını söylemesi, bu şekilde av tüfeğinin ateş almasına ilişkin beyanlarının aşamalarda önemli farklılıklar göstermesi, av tüfeği üzerinde sanığın parmak izi bulunduğunu tespit eden herhangi bir parmak izi incelemesinin yapılmamış olması, olaya ilişkin görgü tanığının bulunmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde; sanığın katılana av tüfeğini doğrultması eyleminin, inceleme kapsamı dışındaki yağma suçunun zor kullanma unsurunu oluşturduğu, katılanın aşamalarda önemli farklılıklar gösteren beyanları dışında sanığın nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs ettiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, bu şekilde sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesinde isabet olmadığı kabul edilmelidir.” gerekçesi ile

1-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2-Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 13.12.2017 tarih ve 570/5021 Sayılı düzeltilerek onama kararının sanığın nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüsten verilen mahkûmiyet hükmü yönünden KALDIRILMASINA,

3- Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20.10.2015 tarihli ve 169-245 sayılı, nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüsten verilen mahkûmiyet hükmünün sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi isabetsizliğinden BOZULMASINA,

4-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının kabul edilerek Özel Daire düzeltilerek onama kararının sanık hakkında nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüsten kurulan mahkûmiyet hükmü yönünden kaldırılıp Yerel Mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesi nedeniyle, sanığın bu suça ilişkin cezasının İNFAZININ DURDURULMASINA ve TAHLİYESİNE, başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde derhâl salıverilmesi için YAZI YAZILMASINA…. karar verdi.

Eğer bir yakınınız hak etmediği halde veya hak ettiğinden fazla ceza aldıysa cezası onanarak kesinleşse dahi mümkünse olağanüstü kanun yollarına hakim bir ceza avukatından da destek alarak Yargıtay C. Başsavcılığı’na CMK.’nın 308. Maddesi uyarınca itirazda bulunması için başvuruda bulunabilirsiniz.

Özgürlüğünüz değerlidir.

Av. Alper SARICA