YASADIŞI BAHİS OYNATMA SUÇUNDA SANIĞIN BERAATİNE YÖNELİK BOZMA SEBEPLERİ

Aşağıda yasadışı bahsi oynatma suçlarında beraatleri gerekirken mahkumiyetlerine karar verilen sanıklar hakkında bazı bozma kararlarına yer verilmiştir. Yasadışı bahis suçlarına yönelik burada yer verilemeyen onlarca farklı bozma sebebi ve sayısız bozma kararı mevcuttur. Yasadışı bahis suçlarından biriyle yargılanıyorsanız tereddüte düştüğünüz hususlar varsa uygulama ve mevzuata hakim bir ceza avukatından destek alabilirsiniz.

1- Sanığın 7258 Sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerine erişiminin sayı itibariyle az olması, sitelerin bahis oynanmasına ilişkin kısımlarına erişim sağlandığına dair bir bulgu da bulunmaması;

“…Sanığın evinde yapılan aramada ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonu üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen rapora göre, sanığın internet üzerinden yayın yapan bahis sitelerine erişim sağladığı tespit edilmekle birlikte, bunların büyük kısmının yasal bahis siteleri olduğu, 7258 Sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerine erişimler, sayı itibariyle, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini kabule yeter derecede olmadığı gibi sitelerin bahis oynanmasına ilişkin kısımlarına erişim sağlandığına dair bir bulgu da bulunmadığı, anılan sitelerin bahis oynanması dışında bir takım içerikler de barındırdığının bilindiği, sanığın aşamalardaki savunmalarında istikrarlı bir şekilde yasadışı bahis oynatmadığını, kendisinin yasal siteler üzerinden bahis oynadığını savunduğu, yasal bahis sitelerine erişim sağlamasının da bu savunmasını desteklediği, anlaşılmakla, üzerine atılı suçu işlediğine yönelik her türlü şüpheden uzak ve kesin bir delil elde edilemeyen sanığın, BERAATİ YERİNE, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2019/768 E. 2019/5165 K. 04.03.2019)

2- İnternet kafe olarak işletilen işyerinde yazıcı bulunmasının doğal olduğu, 7258 Sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerine az sayıda erişim yapıldığı, bahis oynandığına dair bulgu saptanmadığı;

“…Sanıkların işyerinde yapılan aramada bilgisayar, yazıcı, isim ve şifrelerin yazılı olduğu belirtilen not defteri ile sanıkların yanında misafir olarak bulunan bir şahsın üzerinde iki adet oynanmış kupon ele geçirildiği, şahsın kolluk tarafından alınan beyanında cüzdanında bulunan bahis kuponlarının eski tarihli olduğunu ve başka bir yerde oynadığını, olay günü tesadüfen ziyaret amacıyla arkadaşlarının yanında bulunduğunu beyan ettiği, tutanakta bahsi geçen defterin yasadışı bahisle ilgili olduğuna dair bir tespitin bulunmadığı, ele geçirilen genel amaçlı olduğu anlaşılan yazıcının ise kupon basmak amacıyla kullanıldığına dair bir bulgu olmayıp, internet kafe olarak işletilen işyerinde bilgisayar yazıcısı bulunmasının doğal karşılanabileceği, iş yerinde ele geçirilen bilgisayar üzerinde yaptırılan incelemeler neticesinde ise iki rapor düzenlendiği, ilk raporda yasadışı bahis ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığının, ikinci raporda ise 7258 Sayılı Kanuna aykırı bahis sitelerine az sayıda erişim yapıldığının, ancak bahis oynandığına dair bir bulgu saptanmadığının belirtildiği, söz konusu sitelerin bahis oynanması dışında bir takım içerikler de barındırdığı gözönüne alındığında, yalnızca bu sitelere az sayıda erişim sağlanmış olmasının sanıkların 7258 Sayılı Kanuna aykırı şekilde bahis oynattığını kabule yeter olmadığı, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerinin, her türlü şüpheden uzak, kesin delillerle ispatlanamadığının anlaşılması karşısında, BERAATLERİNE karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/7974 E. 2019/734 K. 22.01.2019)

3- Sanığın işyerinde erişim sağladığı yasadışı bahis sitelerinin bahis oynanması dışında da birtakım içerikler barındırdığı, sanığın yasadışı bahis sitelerine erişiminin 7258 sayılı Kanuna aykırı şekilde bahis oynatma suçu işlediğini gösterir yeterlikte olmadığı

“…Sanığın geçici olarak baktığını belirttiği işyerinde muhafaza altına alınan bilgisayarından bahis sitelerine erişim yapıldığı tespit edilmiş ise de söz konusu sitelerin bahis oynanması dışında bir takım içerikler barındırdığı, dosyada mevcut rapor ve eki CD’nin incelenmesinde, ilgili sitelere ve bu sitelerin bahis oynanmasına ilişkin kısımlarına sağlanan erişimin, sanığın 7258 sayılı Kanuna aykırı şekilde bahis oynattığını KABULE YETER ORANDA OLMADIĞININ, ayrıca ilgili sitelere yapılan erişimlerin tamamına yakınının 21.08.2013 tarihinde tek bir günde yapıldığının anlaşılması karşısında SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2018/91 E. 2019/1069 K. 29.01.2019)

“…Yerel mahkemece, sanığın bilgisayarından bahis sitelerine erişim yapılması, ayrıca yapılan aramada bir adet fikstür bulunması nedeniyle atılı suçu işlediği kabul edilmiş ise de söz konusu sitelerin bahis oynanması dışında bir takım içerikler barındırdığı, dosyada mevcut raporlar ve eklerine göre tespit edilen ve listelenen erişimlerden, ilgili sitelerin bahis oynanmasına ilişkin kısımlarına erişim sayısının, sanığın 7258 sayılı Kanuna aykırı şekilde bahis oynattığını kabule yeter oranda olmadığının anlaşılması karşısında SANIĞIN BERAATİNE karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkumiyetine hükmolunması …hükmün…BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2016/1740 E. 2018/9383 K. 25.09.2016)

4- Sanığın işyerinde ele geçirilen kuponların farklı maçlara ilişkin olup toplam bahis miktarının da az olması;

“…Sanığa ait işyerinde …lotosu tabir edilen yasadışı bahis oynatıldığının iddia ve kabul edildiği olayda, sanığın suçlamayı kabul etmeyerek işyerinde ele geçen maç kuponlarını internet üzerinden kendisinin oynadığını ve kimseye bahis oynatmadığını savunması, arama yapılan işyerinde sanığın cep telefonu alım satımı işi ile uğraştığı ve ele geçen değişik tarihli oynanmış 10 adet bahis kuponlarındaki spor müsabakalarının farklı maçlara ilişkin olup toplam bahis miktarının 295 TL olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksini gösterir her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından BERAATİ YERİNE, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/15984 E. 2016/13713 K. 23.03.2016)

5- Sanığın bilgisayarında kupon ve bahis kelimelerine sıkça rastlanmış olsa da 7258 Sayılı Kanuna aykırı herhangi bir bahis sitesine erişim sağlandığının tespit edilemediği

“…Her ne kadar, yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen rapora göre, sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen dizüstü bilgisayarda kupon ve bahis kelimelerinin çokça geçtiği tespit edilmiş ise de 7258 Sayılı Kanuna aykırı herhangi bir bahis sitesine erişim sağlandığının tespit edilemediği, bu ifadelerin yasal olarak bahis oynatan sitelerden de kaynaklanabileceği, sanığın aşamalardaki savunmalarında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, işyerinde yapılan aramada da başkaca bir delil ele geçirilemediği anlaşıldığından, üzerine atılı suçu işlediğini gösterir her türlü şüpheden uzak delil elde edilemeyen sanığın, BERAATİ YERİNE, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kabule göre de; a)7258 sayılı Kanuna aykırı bir şekilde bahis oynattığı kabul edilen sanığın, erişim sağladığı bahis site ya da sitelerinin yurtdışı kaynaklı olup olmadığının, duraksamaya yer bırakmayacak şekilde, tespiti ile sanığın hukuki durumunun buna göre tayin ve takdiri yerine, eksik soruşturma ile yazılı şekilde karar verilmesi…hükmün…BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi  2016/5127 E. 2019/733  K. 22.01.2019)

7258 Sayılı Kanuna Muhalefet  (Yasadışı bahis oynama, oynatma vs.) suçları hakkında farklı bozma sebepleri için diğer makalelerimize göz atabilirsiniz.

Özgürlüğünüz değerlidir.

Av. Alper SARICA