7258 SAYILI KANUNA MUHALEFET (YASADIŞI BAHİS OYNATMA) SUÇLARINDA SANIK LEHİNE “SUÇ VASFINA YÖNELİK” BOZMA SEBEPLERİ:

1- Erişim sağlanan yasadışı bahis sitesinin Türkiye’den yayın yaptığı tespit edildiği halde suç vasfında hataya düşülerek sanık hakkında fazla ceza verildiği;

“…Sanığın işyerinde ele geçirilen bilgisayar üzerinde yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda, sanığın 7258 sayılı Kanuna aykırı bir şekilde bahis oynattığı kabul edilen ve 91.151.85.125 IP numarası ile erişim sağlanan internet sitesinin Türkiye’den yayın yaptığının belirtilmesi karşısında, sanığın eyleminin, 7258 sayılı Kanun’un 5/1.a maddesi kapsamında kaldığının kabulu gerekirken, aynı Kanun’un 5/1.b maddesine göre uygulama yapılarak, FAZLA CEZA TAYİNİ… hükmün… BOZULMASINA…” (T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2019/574 E. 2019/1067 K.  29.01.2019)

2- Sanık savunmasına göre yasadışı bahis sitesinin sadece form olarak maç listelerinin temininden ibaret olduğu, 7258 sayılı Yasanın 5/1 maddesi yerine 5/2 maddesi ile cezalandırılmasına karar verilmesinin hatalı olduğu,

“…Sanığın, maç listesini yabancı internet sitelerinden indirdiğini ve bu listelere göre müşterilere bahis oynatarak kuponların tutması halinde müşteriye ödemeyi kendisinin yaptığını, tutmaması halinde ise paranın kendisinde kaldığını savunması karşısında; 7258 sayılı Yasanın 5728 sayılı yasa ile değişik 5/2 maddesindeki “Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmüne göre yurt dışında oynanan bahis oyunu ile sanığın temasının internet sitesi veya sair erişim yolları ile ne suretle ilişkilendirildiği ve bu bağlantının kurulduğunun delili bulunmadığı ve internetten indirilerek form olarak kullanılan listenin ise yurt dışı bahis oyunu ile temas kurma anlamında olmadığı halde aynı yasanın 5/1 maddesi yerine 5/2 maddesi ile cezalandırılmasına karar verilmesi… hükmün… BOZULMASINA…”  (T.C Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2013/11474 E. 2014/12913 K. 10.06.2014)

3- Sanığın erişimin sağladığı yasadışı bahis sitelerinin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespit edilememesi nedeni ile eylemin  7258 Sayılı Kanun’un 5/1. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği;

“Sanık savunmaları, tanık anlatımları ve aramada ele geçen kuponlar uyarınca sanıkların internet kafede yasa dışı bahis oynattıkları sabit ise de, aşamalarda alınan bilirkişi raporlarında kuponlarda yazılı olan …isimli bayi adına bahis oynayan web sitelerine rastlanmadığının ve oyunların hangi siteden oynandığının tespit edilemediğinin belirtilmesi karşısında sanığın eyleminin suç tarihinde yürürlükte bulunan 7258 sayılı Kanun’un 5/2. maddesinde belirtilen yurt dışında oynatılan bahis oyunlarının Türkiye’de oynatılmasına imkan sağlama suçunu oluşturmayacağı, bahis sitelerinin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespit edilememesi nedeni ile eylemin anılan Kanun’un 5/1. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması… hükmün… BOZULMASINA…”(T.C Yargıtay 19. Ceza Dairesi2015/33843 E.  2017/2137 K. 13.03.2017 )

7258 Sayılı Kanuna Muhalefet  (Yasadışı bahis oynama, oynatma vs.) suçları hakkında diğer bozma sebeplerine ilişkin yargıtay kararlarına bir sonraki makalemizde yer verilecektir.

Özgürlüğünüz değerlidir.

Av. Alper SARICA