Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Kesinleşmeden Denetim Süresi Başlamaz

Sanık hakkında 2 yıl veya daha az hapis ya da adli para cezası verilmesi halinde mahkeme şartları varsa CMK.’nın 231. maddesi uyarınca [...]

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığı Kararı Kaldırıldı.

Bazen mahkemeler (özellikle tek hakimli asliye ceza mahkemeleri) sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecekken yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle sanığın [...]

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Şartları

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231. maddesine göre; Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, “iki yıl” veya daha az süreli hapis [...]