Aftan Yararlanamayanlar İçin Çözüm Yolları

671 sayılı KHK. 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş pek çok suç açısından örtülü af olarak nitelendirilebilecek iki düzenlemeye yer vermiştir. Bunlar; cezanın yarısının [...]