post

Sigorta Dolandırıcılığından Onanan Ceza Kaldırıldı

YARGITAY ONAMA KARARI KALDIRILDI-SİGORTA DOLANDIRICILIĞINDAN 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI KESİNLEŞEN SANIK CMK 308 İTİRAZI SONUCU BERAAT ETTİ.

Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12.01.2010 tarihinde Sanık M.Ş.’nin sigorta bedelini almak amacıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 2.000 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Sanık avukatının mahkumiyet hükmünü temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 15. Ceza Dairesi 13.05.2014 tarihinde hükmün onanmasına karar verdi, Sanık M.Ş.’nin 2 yıl 6 ay hapis cezası bu tarih itibari ile kesinleşti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onama kararından “6 ay” kadar sonra CMK’nun 308. maddesi uyarınca 05.11.2014 tarih ve 351690 sayı ile gerekçelerini de belirterek sigorta bedelini almak amacıyla dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığı, sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle itiraz kanun yoluna başvurarak Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesi talebinde bulundu.

CMK 308 gereğince inceleme yapan Yargıtay Ceza Genel Kurulu 10.03.2015 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin 13.05.2014 gün ve 17093-9421 sayılı onama kararının kaldırılmasına, Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.01.2010 tarihli mahkumiyet hükmünün sanığın atılı suçu işlediği hususunda her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına, bozma nedenine göre infaza başlanılmış olması halinde sanığın cezasının infazının durdurulmasına karar verdi.

          Haksız yere veya hak ettiğinizden çok daha fazla ceza almış olabilirsiniz ve Yargıtay Ceza Dairelerinden birisi mahkumiyetinize ilişkin hükmün onanmasına karar vermiş, cezanız kesinleşmiş de olabilir. Bu aşamadan sonra yapılabilecek hiçbir şey, başvurulabilecek hiçbir kanun yolu olmadığını düşünebilirsiniz (genellikle bu konuya vakıf çok fazla hukukçu-ceza avukatı da yoktur.) Ancak hükmün kesinleşmesinden sonra da denenebilecek, harekete geçirilebilecek ve sonuç olarak yukarıdaki örnekteki gibi kesinleşen cezayı ortadan kaldırabilecek kanun yolları da mevcuttur. Daha ayrıntılı bilgi için olağanüstü kanun yollarına hakim bir ceza avukatından destek almanız tavsiye olunur.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere,

Yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Düşmanla işbirliği yapmak, Devlete karşı savaşa tahrik, Temel milli yararlara karşı hakaret, Yabancı devlet aleyhine asker toplama, Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, Anayasayı ihlal, Düşman devlete maddi ve mali yardım, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, Yasama organına karşı suç, Devamı

post

Banka Hesabınızı Kullandırmayın Dolandırıcılıktan Yargılanmayın

Bir iddia bayiinde oyun oynarken veya kahvede vakit geçirirken yeni tanıştığınız bir kişi sizinle samimiyet kurup birkaç gün sonra da kendisine para geleceğini; borçlu olduğu için kendi hesaplarının hacizli, blokeli olduğu veya o bankada hesabı olmadığı, bankanın çok fazla masraf aldığı gibi akla yatkın bahanelerle sizden banka hesap numaranızı isteyip banka hesabınıza onun için gelecek parayı çekerek kendisine vermenizi rica edebilir.  Devamı

post

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma

TCK. Madde 268

(1) İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla,  “başkasına” ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.

Kişi hakkındaki soruşturma veya kovuşturmayı engellemek amacıyla başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini bilerek ve isteyerek yani kasten kullanmalıdır. Devamı