post

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi 2013/114 esas ve 2013/167 karar sayılı kararı ile 28.05.2013 tarihinde sanık ..’nın zincirleme olarak uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık müdafii tarafından kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesi 19.03.2014 tarih, 2013/12624 Esas ve 2014/1833 sayılı kararı ile yerel mahkeme kararının onanmasına karar verdi.

Karardan yaklaşık 3 yıl sonra Yargıtay C.Başsavcılığı, Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün bozulması hususunda CMK.’nın 308. maddesi uyarınca itiraz yasa yoluna başvurdu.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi de 19.07.2017 tarih, 2016/3408 E. ve 2017/3547 K. sayılı kararı ile;

1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2) Dairemizin 19.03.2014 tarihli 2013/12624 esas ve 2013/1833 karar sayılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna dair ONAMA KARARININ KALDIRILMASINA,

3) (Özetle) Sanık …hakkında  fazla cezaya hükmedilmesi nedeniyle Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahkumiyet kararının BOZULMASINA karar verdi.

Bir yakınınız hak etmediği halde veya hak ettiğinizden fazla ceza almış olabilir, cezası Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından onanmış da olabilir.

Yargıtay C. Başsavcılığı CMK.’nın 308 maddesi uyarınca Ceza Dairesi onama kararlarına karşı sanık lehine “herhangi bir süreye de tabi olmaksızın”  itiraz edebilir. Nitekim yukarıdaki örnekte de 2014 Mart’ta verilen onama kararının 3 yıl sonra yapılan itiraz istemi üzerine 2017 Temmuz’da kaldırıldığı görülmektedir.

Yargıtay C. Başsavcılığı’nın CMK.’nın 308. maddesi uyarınca itirazda bulunması için konuya hakim bir ceza avukatından destek alarak ciddi ve titiz bir çalışma hazırlatıp her zaman talepte bulunabilirsiniz. Yargıtay C. Savcılığı bu talep üzerine dosyayı Yerel Mahkemeden ister ve inceleme sonucunda itiraz edip etmemeye karar verir. Başvuru sonucunda olumlu veya olumsuz mutlaka bir karar verilecek, başvurunuz sonuçsuz bırakılmayacaktır.

Bu nedenle kanun yollarından ümidinizi kesmeden hukuk mücadelenize devam etmeli, bir ceza avukatı edinme imkanınız varsa, “acaba bu yola da başvursaydım ne olurdu? dememelisiniz.

Özgürlüğünüz değerlidir.