post

Adana 4 Ağır Ceza Mahkemesi Sanık … hakkında 12.08.2014 tarihinde işlediği ileri sürülen uyuşturucu satmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası vermiş, karar temyizde Yargıtay 10 Ceza Dairesi’nin 27.11.2015 tarih ve 2015/33083 Sayılı kararı ile ONANMIŞTIR.

Aynı Sanığın 13.08.2014 tarihinde işlediği ileri sürülen uyuşturucu satmak suçu hakkında da Adana 3 Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22.12.2015 tarihli kararı ile yine 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş, bu karar da temyizde Yargıtay 10 ceza dairesinin 04.04.2016 tarih ve 2016/1075 Sayılı kararı ile ONANMIŞTIR.

Yani Sanık farklı tarihlerde işlediği ileri sürülen iki ayrı uyuşturucu satmak suçundan farklı mahkemelerce ayrı ayrı iki kez 8 yıl 4 ay toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış, verilen kararlar da Yargıtay 10 Ceza Dairesi tarafından  ayrı ayrı onanmıştır.

Oysa TCK.’nın 43/1 maddesine göre ” Bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda aynı suç birden fazla işlenmesi durumunda bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza 1/4’den 3/4’e kadar artırılır.” Sanığa tek ceza verilip artırım yapılması gerektiği halde iki ayrı ceza tayin edilerek fazla cezaya hükmedilmiştir. Karardan yaklaşık 2 yıl sonra Yargıtay C.Başsavcılığı da bu görüşü kabul ederek Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılmasına ve Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahkumiyet kararının bozulmasına karar verilmesi hususunda CMK.’nın 308. maddesi uyarınca itiraz yasa yoluna başvurdu.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi de 19.07.2017 tarih ve 2017/3540 K. sayılı kararı ile;

1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İTİRAZININ KABULÜNE,

2)  04.04.2016 tarihli ve 2015/553 karar sayılı ONAMA KARARININ KALDIRILMASINA,

3) Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22.12.2015 tarihli mahkumiyet kararının BOZULMASINA karar verdi.

Yargıtay C. Başsavcılığı CMK.’nın 308 maddesi uyarınca Yargıtay Ceza Dairelerinin onama kararlarına karşı sanık lehine “herhangi bir süreye  tabi olmaksızın” (örneğin ceza onandıktan 10 yıl sonra veya ceza infaz edilmiş olsa bilse) itiraz edebilir. Yargıtay C. Başsavcılığı’nın CMK.’nın 308. maddesi uyarınca itirazda bulunması için konuya hakim bir ceza avukatından destek alarak ciddi ve titiz bir çalışma hazırlatıp siz de talepte bulunabilirsiniz. Yargıtay C. Savcılığı bu talep üzerine dosyayı Yerel Mahkemeden ister ve inceleme sonucunda itiraz edip etmemeye karar verir. Başvuru sonucunda olumlu veya olumsuz mutlaka bir karar verilecek, başvurunuz sonuçsuz bırakılmayacaktır.

Hak etmediğiniz halde veya hak ettiğinizden fazla bir ceza almış olabilirsiniz, cezanız Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından onanmış da olabilir. Yine de kanun yollarından ümidinizi kesmeden hukuk mücadelenize devam etmeli, bir ceza avukatı edinme imkanınız varsa, “acaba bu yola da başvursaydım ne olurdu? dememelisiniz.

Özgürlüğünüz değerlidir.