post

Ceza Avukatının Temyiz Sebepleri

Ceza yargılamalarında Yargıtayın yerel mahkeme kararlarını bozma sebeplerinden bazıları:

1)  T.C.YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ 2009/8513 E. 2009/10756 K. ÖZETİ

a) Suçtan zarar gören vekilinin,  ….. günlü oturumda CMK.nun 237/1. maddesine uygun olarak kamu davasına katılma isteminde bulunmuş olmasına rağmen mahkemece bu konuda CMK.nun 238/3. maddesi uyarınca olumlu olumsuz bir karar verilmemesi, Devamı