post

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu işlediğinden bahisle hakkında soruşturma başlatılan, dava açılan veya mahkumiyetine hükmedilen sanıkların aklına “acaba karşı tarafı (mağduru, mağdur ailesini) ikna etsem, şikayetlerinden vazgeçseler bu suçlamadan/davadan/hapis cezasından kurtulur muyum?” diye bir soru gelebilir. Bu sorunun cevabı failin yani suçu işleyen kişinin niteliğine göre değişmektedir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; 15-18 yaş aralığında algılama yeteneği gelişmiş bir çocukla rızası ile (cebir, tehdit ve hile olmaksızın ) cinsel ilişkide bulunulmasıdır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu şikayete tabidir. 6 ay içinde şikayette bulunulmadığı takdirde soruşturma veya kovuşturma yapılamaz. Yine dava açılmış da olsa hüküm kesinleşinceye kadar şikayetten vazgeçilmesi halinde sanık hakkındaki kovuşturma şartı olan şikayet ortadan kalkacağından kamu davası düşer. Hüküm kesinleştikten sonra şikayetten vazgeçilmesinin ise hiç bir etkisi olmayacaktır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu bazı durumlarda hem şikayete bağlı olmaktan çıkarılmış hem de cezası anormal derecede artırılmıştır;

Suçun, mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi (örneğin baba, amca, dayı, abi, dede) veya evlat edinmek üzere aldığı çocuğun evlat edinme öncesinde bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde  şikayet aranmaksızın failin 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür.

Dolayısıyla reşit olmayanla cinsel ilişki suçu failin mağdurla kanunda belirtildiği şekilde yakın akrabalık bağı bulunan yahut evlat edinen-bakıcı-koruyucu aile mensubu bir kişi tarafından işlenmesi hali şikayete ve 6 aylık şikayet süresine tabi değildir.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası Nedir?

          TCK.’nın 104. maddesinde düzenlenen Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; Cebir (zor kullanma), tehdit ve hile olmaksızın (rızaen) 15 yaşını doldurmuş olan bir çocukla cinsel ilişkide bulunmak suretiyle işlenebilir. 

          6545  Sayılı Kanun (28.06.2014) öncesinde işlenen suçlarda; failin (suçu işleyen kişinin) şikayet halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülmüşken, 6545 sayılı kanunla TCK.’nın 104. maddesinde yapılan değişiklikle bu ceza artırılarak (28.06.2014 sonrası için) 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.

Ayrıca 6545 sayılı kanunla TCK.’nın 104. maddesine eklenen;

2. fıkrada; Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından (örneğin baba, abi) işlenmesi halinde failin şikayet aranmaksızın 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı,

3. fıkrada ise; evlat edinmek üzere aldığı çocuğun evlat edinme öncesinde bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın failin 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

15-18 yaş aralığındaki çocukla cinsel ilişkiye girilmesi halinde cinsel ilişkinin cebir, tehdit veya hile kullanılarak gerçekleştiği tespit edilirse sanık TCK.’nın 103/2 maddesine göre şikayete bağlı olmayan ve oldukça fazla ceza miktarları içeren çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan cezalandırılacakken, eğer sanığın cebir, tehdit veya hile kullanmadan mağdurun rızasıyla cinsel ilişkiye girdiği ispat edilirse bu defa sanık şikayete bağlı olan (şikayetten vazgeçme halinde dava düşecek) ve miktar itibariyle nispeten oldukça az ceza içeren reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan yargılanacaktır. Yani sanık açısından suç vasfındaki aleyhe değişiklik oldukça fazla bir ceza almasına yol açacakken, lehe değişiklik ceza miktarını ciddi şekilde düşürecek, ayrıca sanığın tutuksuz yargılanmasına (tahliyesine) ve dava sonunda da büyük ihtimalle hapse girmekten kurtulmasına imkan verecektir.

Sonuç olarak herhangi bir cinsel suç işlediğiniz iddiası ile yargılanıyorsanız bir an önce cinsel suç mevzuatına ve uygulamasına hakim bir ceza avukatı edinmeniz faydanıza olacaktır.

Özgürlüğünüz değerlidir.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30