post

Yağma Suçundan Verilen Onama Kararı CMK. 308 İtirazı Üzerine Kaldırıldı

 

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi 27.08.2010 tarihinde Sanık … ‘nın yağma suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Kararın sanık müdafi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesi 31.03.2015 tarihinde sanığın mahkumiyetinin onanmasına karar verdi.

Onama kararından “YAKLAŞIK 3,5 AY SONRA” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 10.07.2015 tarih ve 234837 sayı ile ve özetle; sanığın yağmaya konu cep telefonunu arama listelerini kontrol ederek mağdurenin telefonda görüştüğü numaraları tespit etmek amacıyla aldığını, oluş şekline ve taraflar arasındaki ilişkiye göre, sanığın telefonu satmak ya da kullanmak maksadıyla aldığını kabul etmenin mümkün olmadığını dolayısıyla yağma suçunun manevi unsurunun olayda oluşmadığını, sanık hakkında yağma suçundan verilen mahkumiyet hükmünün bu sebeple usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek  CMK’nun 308. maddesi uyarınca itiraz kanun yoluna başvurmuştur.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 14.07.2015 gün ve 4724-42422 sayı ile; itirazı yerinde görmeyerek dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na göndermiş, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise 26.01.2016 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının KABULÜNE,Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 31.03.2015 gün ve 1223-38958 Sayılı onama kararının KALDIRILMASINA, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 27.08.2010 tarihli mahkumiyet hükmünün, sanığın eylemin nitelendirilmesinde hataya düşülmesi isabetsizliğinden BOZULMASINA, sanığın cezasının İNFAZININ DURDURULMASINA ve TAHLİYESİNE, başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde derhal salıverilmesi için YAZI YAZILMASINA karar vermiştir.

      Yargıtay C. Başsavcılığı’nın Yargıtay Ceza Dairelerinin onama kararlarına karşı re’sen veya istem üzerine (örneğin sanık müdafinin talebi ile) CMK 308. maddesi uyarınca itirazda bulunma hakkı vardır. Sanık lehine itirazda süre sınırı yoktur. Yani 5 yıldır hapis yatan veya 10 yıldır firari olan sanık lehine Yargıtay C. Başsavcılığınca itirazda bulunularak sanığın tahliyesi veya henüz cezaevine girmedi ise hakkında verilen onama kararı kaldırılarak cezasının infazının iptali (bila infaz iadesi) sağlanabilir.  Hatta hükümlünün hapis cezası infaz edilmiş olsa dahi mahkumiyetin adli sicil kaydına geçmesi ve tekerrüre esas alınması sebebiyle lehine itirazda bulunulması açısından sanığın halen menfaatinin bulunduğu ve Yargıtay C. Başsavcılığı’nın bu durumda dahi sanık lehine CMK.308 uyarınca başvuruda bulunabileceği kabul edilmektedir.

        Kanuni dayanağı ve uygulamada yüzlerce örneği bulunan bu olağanüstü kanun yolundan bihaber olan, temyizde onamadan sonra yapılacak hiçbir şey olmadığını söyleyen birçok “hukukçu” olduğunu vatandaşlarımızdan duymaktayım. Kanunlar avukattan avukata değişmez. Bu tarz kararların artması için, titiz bir çalışma sonucu hazırlanan kaliteli başvuruların ve dolayısı ile toplumda bu kanun yolunun bilinirliğinin artması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için diğer makalelerimizi incelemeniz tavsiye olunur.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onama Kararını Kaldırdı

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ CMK. 308 İTİRAZI ÜZERİNE ONAMA KARARINI KALDIRDI.

Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi 05.07.2011 tarihinde Sanık S.Y.’nin Arda K.’ya karşı silahla tehdit suçu işlediğine kanaat getirerek TCK 106/2-a, maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi de 18.06.2015 tarihli kararıyla sanık S. Y. müdafiinin ileri sürdüğü temyiz nedenlerini yerinde görmediğinden bahisle mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onama kararından 5 ay sonra 28/11/2015 tarihinde Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılarak hükmün sanık lehine bozulması talebi ile CMK. 308 uyarınca onama kararına itiraz etti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz gerekçelerini yerinde görerek CMK.’nın 308. maddesinin 3. fıkrası uyarınca İTİRAZIN KABULÜNE, daha önce verilen 18.06.2015 tarihli onama kararının KALDIRILMASINA, Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen 05.07.2011 tarihli mahkumiyet hükmünün itiraz yazısına uygun olarak BOZULMASINA 21/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verdi.

Önemli Bilgi:

Yargıtay Ceza Dairelerinin onama kararına karşı “süre sınırı olmaksızın” Sanık lehine başvurulabilen olağanüstü bir kanun yolu mevcuttur. CMK 308 maddesi uyarınca Yargıtay C. Başsavcılığı Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen onama kararlarına itiraz ederek onama kararının kaldırılmasını, sanığın mahkumiyetine ilişkin hükmün temyizen bozulmasını ve neticesinde sanığın beraatine karar verilmesini veya daha az cezaya mahkum edilmesini sağlayabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazına rağmen Yargıtay ceza dairesi onama kararında direnirse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna göndermek zorundadır ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu uyuşmazlığı giderecek şekilde son kararı verir.

Yargıtay C. Savcılığı genellikle Sanık Müdafiinin talebi üzerine harekete geçerek CMK. 308. uyarınca inceleme yapmakta ve itirazda bulunup bulunmayacağına karar vermektedir. (CMK. 308 uyarınca itiraz yoluna başvurma konusunda Yargıtay C. Savcılığının herhangi bir başvuru olmaksızın, kendiliğinden ” de harekete geçebilme imkanı vardır. Ancak Yargıtay’daki yoğun iş yükü dikkate alınırsa onbinlerce dosya arasından dosyanıza ciddi vakit ayrılıp, mağduriyetinizin farkına varılıp itiraz sebeplerinin tespit edilerek kendiliğinden itiraz yoluna gittiğine uygulamada pek rastlanmamaktadır. Bu nedenle CMK 308’in ne olduğunu ve uygulamasını bilen (çoğu meslektaşın bu konudan bihaber olduğuna sıkça şahit olmaktayız), daha önce bu konuda başarı sağlamış bir ceza avukatının desteğinden yararlanarak aleyhinize verilen onama kararına karşı CMK 308 uyarınca itirazda bulunulması konusunda  Yargıtay C. Başsavcılığı’na müracaat edilmesi faydanıza olabilir.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30