post

Yargıtay 14 Ceza Dairesi Onama Kararını Kaldırdı

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN DAHA ÖNCE VERDİĞİ ONAMA KARARINI CMK 308 İTİRAZI ÜZARİNE KALDIRDI.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi 25.12.2014 tarihinde Sanık E. D. hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan mahkûmiyetine karar verdi

Sanık müdafiinin kararı temyiz etmesi üzerine, Yargıtay 14. Ceza Dairesi 18.05.2015 tarihinde mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onama kararından 6 ay sonra 18.11.2015 tarihinde Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılarak hükmün sanık lehine bozulması talebi ile 5271 Sayılı CMK. 308. maddesinin 2. ve 3. fıkraları gereğince onama kararına itiraz etti.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını yerinde görerek İTİRAZIN KABULÜNE, daha önce verilen 18.05.2015 tarihli onama kararının 6352 Sayılı Kanun’un 99. maddesiyle 5271 Sayılı CMK.’nın 308. maddesine eklenen 2. ve 3. fıkraları uyarınca KALDIRILMASINA, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 25.12.2014 tarihli mahkumiyet hükmünün itiraz yazısına uygun olarak 19.01.2016 tarihinde oybirliğiyle BOZULMASINA karar verdi.

Özetle; Usule aykırı şekilde TCK 103/6 maddesinin uygulanması ve sanık hakkında TCK. 49/1 ve 103/6. maddelerine aykırı şekilde fazla ceza tayin edilmesi bozma gerekçeleri olarak kabul edildi.

Önemli Bilgi;

Yargıtay Ceza Dairelerinin onama kararına karşı “süre sınırı olmaksızın” Sanık lehine başvurulabilen olağanüstü bir kanun yolu mevcuttur. CMK 308 maddesi uyarınca Yargıtay C. Başsavcılığı Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen onama kararlarına itiraz ederek onama kararının kaldırılmasını, sanığın mahkumiyetine ilişkin hükmün temyizen bozulmasını ve neticesinde sanığın beraatine karar verilmesini veya daha az cezaya mahkum edilmesini sağlayabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazına rağmen Yargıtay ceza dairesi onama kararında direnirse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna göndermek zorundadır ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu uyuşmazlığı giderecek şekilde son kararı verir.

Yargıtay C. Savcılığı genellikle Sanık Müdafiinin talebi üzerine harekete geçerek CMK. 308. uyarınca inceleme yapmakta ve itirazda bulunup bulunmayacağına karar vermektedir. (CMK. 308 uyarınca itiraz yoluna başvurma konusunda Yargıtay C. Savcılığının herhangi bir başvuru olmaksızın, kendiliğinden” de harekete geçebilme imkanı vardır. Ancak Yargıtay’daki yoğun iş yükü dikkate alınırsa onbinlerce dosya arasından dosyanıza ciddi vakit ayrılıp, mağduriyetinizin farkına varılıp itiraz sebeplerinin tespit edilerek kendiliğinden itiraz yoluna gittiğine uygulamada pek rastlanmamaktadır. Bu nedenle CMK 308’in ne olduğunu ve uygulamasını bilen (çoğu meslektaşın bu konudan bihaber olduğuna sıkça şahit olmaktayız), daha önce bu konuda başarı sağlamış bir ceza avukatının desteğinden yararlanarak aleyhinize verilen onama kararına karşı CMK 308 uyarınca itirazda bulunulması konusunda  Yargıtay C. Başsavcılığı’na müracaat edilmesi faydanıza olabilir.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onama Kararını Kaldırdı

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ CMK. 308 İTİRAZI ÜZERİNE ONAMA KARARINI KALDIRDI.

Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi 05.07.2011 tarihinde Sanık S.Y.’nin Arda K.’ya karşı silahla tehdit suçu işlediğine kanaat getirerek TCK 106/2-a, maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi de 18.06.2015 tarihli kararıyla sanık S. Y. müdafiinin ileri sürdüğü temyiz nedenlerini yerinde görmediğinden bahisle mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onama kararından 5 ay sonra 28/11/2015 tarihinde Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılarak hükmün sanık lehine bozulması talebi ile CMK. 308 uyarınca onama kararına itiraz etti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz gerekçelerini yerinde görerek CMK.’nın 308. maddesinin 3. fıkrası uyarınca İTİRAZIN KABULÜNE, daha önce verilen 18.06.2015 tarihli onama kararının KALDIRILMASINA, Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen 05.07.2011 tarihli mahkumiyet hükmünün itiraz yazısına uygun olarak BOZULMASINA 21/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verdi.

Önemli Bilgi:

Yargıtay Ceza Dairelerinin onama kararına karşı “süre sınırı olmaksızın” Sanık lehine başvurulabilen olağanüstü bir kanun yolu mevcuttur. CMK 308 maddesi uyarınca Yargıtay C. Başsavcılığı Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen onama kararlarına itiraz ederek onama kararının kaldırılmasını, sanığın mahkumiyetine ilişkin hükmün temyizen bozulmasını ve neticesinde sanığın beraatine karar verilmesini veya daha az cezaya mahkum edilmesini sağlayabilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazına rağmen Yargıtay ceza dairesi onama kararında direnirse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna göndermek zorundadır ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu uyuşmazlığı giderecek şekilde son kararı verir.

Yargıtay C. Savcılığı genellikle Sanık Müdafiinin talebi üzerine harekete geçerek CMK. 308. uyarınca inceleme yapmakta ve itirazda bulunup bulunmayacağına karar vermektedir. (CMK. 308 uyarınca itiraz yoluna başvurma konusunda Yargıtay C. Savcılığının herhangi bir başvuru olmaksızın, kendiliğinden ” de harekete geçebilme imkanı vardır. Ancak Yargıtay’daki yoğun iş yükü dikkate alınırsa onbinlerce dosya arasından dosyanıza ciddi vakit ayrılıp, mağduriyetinizin farkına varılıp itiraz sebeplerinin tespit edilerek kendiliğinden itiraz yoluna gittiğine uygulamada pek rastlanmamaktadır. Bu nedenle CMK 308’in ne olduğunu ve uygulamasını bilen (çoğu meslektaşın bu konudan bihaber olduğuna sıkça şahit olmaktayız), daha önce bu konuda başarı sağlamış bir ceza avukatının desteğinden yararlanarak aleyhinize verilen onama kararına karşı CMK 308 uyarınca itirazda bulunulması konusunda  Yargıtay C. Başsavcılığı’na müracaat edilmesi faydanıza olabilir.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Sigorta Dolandırıcılığından Onanan Ceza Kaldırıldı

YARGITAY ONAMA KARARI KALDIRILDI-SİGORTA DOLANDIRICILIĞINDAN 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI KESİNLEŞEN SANIK CMK 308 İTİRAZI SONUCU BERAAT ETTİ.

Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12.01.2010 tarihinde Sanık M.Ş.’nin sigorta bedelini almak amacıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 2.000 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Sanık avukatının mahkumiyet hükmünü temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 15. Ceza Dairesi 13.05.2014 tarihinde hükmün onanmasına karar verdi, Sanık M.Ş.’nin 2 yıl 6 ay hapis cezası bu tarih itibari ile kesinleşti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onama kararından “6 ay” kadar sonra CMK’nun 308. maddesi uyarınca 05.11.2014 tarih ve 351690 sayı ile gerekçelerini de belirterek sigorta bedelini almak amacıyla dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığı, sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle itiraz kanun yoluna başvurarak Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesi talebinde bulundu.

CMK 308 gereğince inceleme yapan Yargıtay Ceza Genel Kurulu 10.03.2015 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin 13.05.2014 gün ve 17093-9421 sayılı onama kararının kaldırılmasına, Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.01.2010 tarihli mahkumiyet hükmünün sanığın atılı suçu işlediği hususunda her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına, bozma nedenine göre infaza başlanılmış olması halinde sanığın cezasının infazının durdurulmasına karar verdi.

          Haksız yere veya hak ettiğinizden çok daha fazla ceza almış olabilirsiniz ve Yargıtay Ceza Dairelerinden birisi mahkumiyetinize ilişkin hükmün onanmasına karar vermiş, cezanız kesinleşmiş de olabilir. Bu aşamadan sonra yapılabilecek hiçbir şey, başvurulabilecek hiçbir kanun yolu olmadığını düşünebilirsiniz (genellikle bu konuya vakıf çok fazla hukukçu-ceza avukatı da yoktur.) Ancak hükmün kesinleşmesinden sonra da denenebilecek, harekete geçirilebilecek ve sonuç olarak yukarıdaki örnekteki gibi kesinleşen cezayı ortadan kaldırabilecek kanun yolları da mevcuttur. Daha ayrıntılı bilgi için olağanüstü kanun yollarına hakim bir ceza avukatından destek almanız tavsiye olunur.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Onama Kararı İki Kez Kaldırıldı

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİNİN ONAMA KARARI CMK. 308 İTİRAZI ÜZERİNE, FARKLI GEREKÇELERLE İKİ KEZ KALDIRILDI.

Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 30.09.2009 tarihinde sanıkların kasten öldürme suçundan yirmibeşer yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verildi.

Miktar itibariyle re’sen de temyize tabi olan hükmün, sanıklar müdafi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi 02.02.2011 gün tarihli kararı ile sanıkların 25 yıllık hapis cezalarının onanmasına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 30.5.2013 gün ve 111581 sayı ile haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurarak Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin onama kararının kasten öldürme suçu yönünden kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesi isteminde bulundu.

C.M.K.’nun 308/1. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay Ceza Genel Kurulu 04.02.2014 tarihinde sanıkların tutukluluk hallerinin devamına dair karara yapılan itirazı inceleyip tutukluluk hallerinin devamına şeklinde görüş açıklayan Hakim M. Ü.’in, Yargıtay Üyesi seçilmesinin ardından, hükmün temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi heyetinde de yer almasını ve Özel Dairenin onama kararına katılmasını C.M.K.’nun 23. maddesine aykırı görerek Yargıtay C. Başsavcılığının itirazının değişik gerekçeyle kabulüne, Özel Dairenin onama kararının kaldırılmasına, dosyanın Yargıtay Üyesi M.Ü.’in katılımı olmaksızın oluşturulacak heyetle temyiz incelemesi yapılması için Yargıtay 1 Ceza Dairesine gönderilmesine karar verdi. Yargıtay Üyesi M. Ü.’in katılımı olmaksızın toplanan Yargıtay 1. Ceza Dairesi 13.05.2014 gün ve 2425-3077 sayı ile mahkumiyet hükmünün aynı şekilde onanmasına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 25.06.2014 gün ve 111581 sayı ile itiraz gerekçelerini tek tek sıraladıktan sonra sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği düşüncesiyle CMK 308. uyarınca tekrar itiraz kanun yoluna başvurdu.

C.M.K.’nun 308/1. maddesi uyarınca inceleme yapan Ceza Genel Kurulu sanıkların kasten öldürme suçundan yirmibeş yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına dair hükme yönelik müdafilerinin yasal süresinde verdiği dilekçesinde duruşmalı inceleme isteminde bulunması karşısında, temyiz incelemesinin duruşma açılarak gerçekleştirilmesi gerekirken, evrak üzerinden yapılarak karar verilmek suretiyle sanıkların savunma hakkının sınırlandığı gerekçesi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının değişik gerekçeyle kabulüne, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 13.05.2014 tarihli onama kararının kaldırılmasına karar verdi.

Yargıtay C. Savcılığı herhangi bir süre sınırı olmaksızın Yargıtay Ceza Dairelerinin kararlarına karşı CMK 308 uyarınca sanık lehine itirazda bulunabilir. Sanık müdafi de ayrıntılı bir çalışma hazırlayarak Yargıtay C. Başsavcılığını onama kararına karşı itirazda bulunması için harekete geçirebilir. Sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünün onanmasına ilişkin Yargıtay Ceza Dairesi kararının kaldırılmasında Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından yüzlerce değişik gerekçe gösterilebilir. Ceza hukuku oldukça kapsamlı ve sürekli güncellenen okumayı, araştırmayı dikkatli incelemeyi gerektiren bir hukuk dalıdır. Ceza dosyalarınızda hakkınızda verilen hüküm onansa dahi mutlaka konuya hakim bir ceza avukatından destek almanız tavsiye olunur.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Fazla Ceza Verilmesi Sebebiyle Onama Kararının Kaldırılması

FAZLA CEZA VERİLDİĞİNİ GÖZARDI EDEN ONAMA KARARI CMK 308 İTİRAZI ÜZERİNE KALDIRILDI.

Tokat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21.02.2012 tarafından Sanık U.Ö. hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi 31.03.2014 tarihinde onama kararı verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onama kararından 6 ay kadar sonra 23.09.2014 gün ve 266885 sayı ile gerekçelerini de belirterek sanık hakkında fazla ceza tayin edilmesinin yasaya aykırı olduğu görüşüyle CMK 308 uyarınca onama kararının kaldırılması için itiraz kanun yoluna başvurdu.

CMK’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay Ceza Genel Kurulu 21.04.2015 tarihinde sanık hakkında temel ceza belirlenirken en üst oranda 3 yıl hapis cezası tayin edilmesinin adalet, hak ve nesafet kuralları ve “orantılılık” ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 31.03.2014 tarihli onama kararının kaldırılmasına, Tokat Ağır Ceza Mahkemesinin 21.02.2012 tarihli mahkumiyet hükmünün sanık hakkında kasten yaralama suçundan temel hürriyeti bağlayıcı cezanın, işlenen fiil ile orantılı olmayacak şekilde en üst oranda belirlenmesi isabetsizliğinden bozulmasına, Yargıtay C. Başsavcılığı itirazın kabul edilerek Özel Daire onama kararının kaldırılıp yerel mahkeme hükmünün bozulmuş olması nedeniyle cezanın İNFAZININ DURDURULMASINA ve TAHLİYESİNE, sanık başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde derhal salıverilmesi için YAZI YAZILMASINA karar verdi.

Yargıtay onama kararından sonraki süreçte başvurulabilecek, harekete geçirilebilecek kanun yolları açısından bir ceza avukatından hukuki destek almanız tavsiye olunur.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

3 Yıl Sonra Yapılan İtiraz Kabul Edildi

YARGITAY C. BAŞSAVCILIĞI’NIN 3 YIL SONRA ONAMA KARARINA YAPTIĞI İTİRAZ KABUL EDİLDİ. 5 YILLIK MAHKUMİYET, KESİNLEŞTİKTEN 3 YIL SONRA BOZULDU.

S.E. 12.06.2007 tarihinde kullanmış olduğu araç ile seyir halinde iken yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan İ.G.’ye çarparak yaralanmasına neden oldu, İ.G. tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Sanık S.E. hakkında Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 07.12.2010 tarihinde taksirle ölüme neden olma suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 12.Ceza Dairesi tarafından 13.10.2011 tarihinde mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 13.10.2011 tarihli onama kararından yani kararın kesinleşmesinden neredeyse 3 yıl sonra CMK.308 uyarınca 08.01.2014 gün ve 369428 sayı ile;  sanık hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının adli para cezasına çevrilip çevrilmeyeceği hususunda değerlendirme yapılmadığı gerekçesiyle CMK 308 uyarınca itiraz kanun yoluna başvurdu.
CMK’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay Ceza Genel Kurulu 30.09.2014 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı itirazı KABUL EDEREK, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 13.10.2011 tarihli onama kararının KALDIRILMASINA, Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 07.12.2010 tarihli hükmünün BOZULMASINA, infaza başlanılmış olması halinde sanık S.E.’nin cezasının İNFAZININ DURDURULMASINA ve TAHLİYESİNE, başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde DERHAL SALIVERİLMESİ için yazı yazılmasına karar verdi.
Sonuç;
CMK 308.maddesinde Yargıtay C. Başsavcılığı’na tanınan oldukça önemli bir yetki var. Bu yetkinin sanık lehine kullanılmasında da bir süre sınırı yok. Yargıtay C. Başsavcılığı dilerse onanarak kesinleşmiş bir hapis cezasına, kararın kesinleşmesinden 3 yıl sonra da olsa sanık lehine itirazda bulunarak onama kararının kaldırılmasını, cezanın bozulmasını, infazın durdurulmasını sağlayabilir.

Onama kararından sonra dosyanız mahal mahkemesine iade edileceğinden bu aşamadan sonra Yargıtay C. Savcılığının dosyanızı kendiliğinden irdeleme şansı yoktur. Ayrıca Yargıtay’daki yoğun iş yükü de dikkate alınırsa temyiz dilekçenizin tekrarı niteliğinde veya alelade bir dilekçe ile onama kararına itiraz edilmesi yolunda talepte bulunur iseniz Yargıtay C. Savcılığı’nın bunu kabul etmesi pek de olası görünmemektedir. Bu nedenle konuya hakim, uzman bir ceza avukatı tarafından titiz bir çalışma yapılıp Yargıtay C. Başsavcılığından talepte bulunulmasını ve itiraz yoluna gitmesi için harekete geçirmek adına Yargıtay C. Savcılığı’na mahkeme dosyanın bu çalışma ile birlikte gönderilmesini sağlamanız faydanızadır.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Yargıtay Bozma Kararına İtiraz

Sanık olarak yargılandığınız bir davada hakkınızda beraat kararı (veya sizi çok rahatsız etmeyecek miktarda hapis cezasına mahkumiyet veya erteleme kararı) verildi. Beraat kararı aldığınızı duyunca çok sevindiniz, ağır bir manevi yükten tamamen kurtulduğunuzu sandınız. Aslında her şeyin tamamen bittiğini düşünmeniz açısından biraz erkendir. Çünkü beraat kararının (veya lehinize gördüğünüz az miktardaki cezanın-ertelemenin) kesinleşmesi için hükmü temyiz edebilecek kişi ve kurumlar açısından temyiz süresinin karar temyiz edilmeksizin geçirilmesi gerekir.

Hakkınızda verilen beraat kararı da dahil olmak üzere her türlü ceza mahkemesi kararına karşı katılanların; karar verildiği celsede hazır bulunuyorlarsa o günden itibaren, hazır bulunmuyorlarsa gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde temyiz etme, cezalandırılmanızı (veya daha fazla ceza almanızı) isteme hakkı vardır. Aynı şekilde örneğin uyuşturucu madde ticareti gibi şikayetçinin kamu olduğu davalarda savcı mütalaasında sizin cezalandırılmanızı istemesine rağmen mahkeme heyeti mütalaaya aykırı olarak sizin beraatinize karar vermiş ise genelde mütalaasına aykırı karar verilen cumhuriyet savcıları kararı temyiz ederler. Savcının bu hakkını kullanıp kullanmadığını (savcı kararın verildiği celseden itibaren 7 gün içerisinde süre tutum adı verilen temyiz dilekçesi vermesi gerektiğinden) 8 gün sonra mahkeme kalemine müracaat ederek veya uyap üzerinden net olarak öğrenebilirsiniz.

Eğer Katılan olarak davaya kabulüne karar verilen şikayetçi kişi ya da kurumun (karşı tarafın)  veyahut cumhuriyet savcısının kararı aleyhinize bozulması için temyiz ettiğini öğrenirseniz tekrar endişelenmeye başlamanız da normaldir. Hakkınızda verilen beraat kararı temyiz edildi ise tamamen rahatlamak için bu kararın Yargıtay tarafından onanmasını yani temyiz sürecinin bitmesini bekleyeceksiniz. Çünkü lehinize olan karar temyiz sonucu aleyhinize bozulabilir. Bu nedenle lehinize bir karar verilmiş de olsa eğer aleyhinize temyiz yoluna gidilmişse dosyanızın Yargıtay ‘daki aşamalarını dikkatle takip etmeniz çok önemlidir.

Yargıtay Ceza Dairesi, hakkınızda verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu, daha fazla inceleme ve araştırma yapılması veya direkt cezalandırılmanız gerektiği düşüncesi ile kararın temyizen  bozulmasına karar verebilir. Aynı şekilde bir miktar hapis cezası almış iseniz Yargıtay Ceza Dairesi karşı tarafın veya cumhuriyet savcısının temyiz gerekçelerini haklı bularak size verilen hapis cezasının az olduğuna, cezanıza artırım sebebi uygulanması, size daha fazla ceza verilmesi gerektiğine kanaat getirerek yerel mahkeme kararının aleyhinize bozulmasına karar vermiş olabilir.

PEKİ YARGITAYIN ALEYHİNİZE VERDİĞİ BOZMA KARARINA KARŞI BİR ŞEY YAPILABİLİR Mİ?

Yargıtay Ceza Dairelerinin bozma kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına müracaat edilerek aleyhinize olan bozma kararının kaldırılması, lehinize olan kararın onanması için CMK 308 maddesi uyarınca itirazda bulunması istenebilir. Sanık lehine itirazda herhangi bir süre yoktur. Ancak aleyhinize temyizen bozma kararı verildiğini öğrenmenizden itibaren ne kadar erken hareket ederseniz o kadar iyidir.

Eğer Yargıtay Ceza Dairesi tarafından yerel mahkeme kararının aleyhinize BOZULMASINA karar verildi ise vakit kaybetmeksizin yargılandığınız konuda uzman bir ceza avukatı tarafından titiz, kapsamlı ve temyiz dilekçenizden farklı bir çalışma yapılarak CMK. 308 uyarınca aleyhinize verilen bozma kararına karşı itiraz etmesi için Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına müracaat edilmesini sağlamanız yerinde olur.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Kesinleşen Hapis Cezasına İtiraz Mümkündür

Hakkınızda verilen hapis cezasını temyiz ettiniz Yargıtay ilgili Ceza Dairesi kararı onadı ve hakkınızdaki karar kesinleşti. Tüm kanun yollarının tükendiğini, kaderinize boyun eğmeniz gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Devamı

post

Bilirkişi Raporuna İtiraz ve Uzman Görüşü

Mahkemelerce, çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişi incelemesi yaptırılmakta ve yasada “Hâkim, bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir”. denilse de uygulamada bilirkişi raporunda bildirilen mütalaa genellikle sonucu belirlemektedir.

Devamı

post

Tebliğnameye İtiraz ve Süresi

Tebliğnamenin Önemi ve Tebliğnameye İtiraz Süresi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Ceza dairelerine hitaben düzenlenen tebliğname, Yargıtay Cumhuriyet Savcısının yerel mahkeme dosyası üzerinde usul ve esas yönünde yaptığı inceleme sonunda kararın onanması-bozulması veya düzeltilerek onanması hususunda görüşünü içerir yazılı bir belgedir. Ayrıca temyiz süresinin aşıldığı veya temyize tabi bir karar olmadığı anlaşılır ise temyiz talebinin reddi görüşü ile dosya ilgili ceza dairesine gönderilmektedir. Devamı