post

Etkin Pişmanlık Hangi Suçlarda Uygulanır?

Etkin pişmanlık hangi suçlarda uygulanır, hangilerinde uygulanamaz? Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanma Koşulları Nelerdir?

a) Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanacağı suçlar;

* Hırsızlık (md.141-147)

* Yağma (md.148-150) Devamı