post

Cinsel Tacize Boyun Eğmeyin

Kanunumuzda suç olarak düzenlenen cinsel taciz eylemine maruz kalan kadınlar çoğu zaman utançtan çoğu zaman toplum baskısından yasal yollara başvurmaktan çekinmekte, cezai şikayette bulunamamaktadırlar.

Unutulmamalıdır ki sessiz kalmak cinsel taciz eylemini gerçekleştiren kişiyi sadece cesaretlendirir ve telafisi mümkün olmayan daha vahim sonuçların ortaya çıkmasına yol açabilir. Ayrıca bu tip davranışlar mağdur üzerinde birçok psikolojik rahatsızlığa neden olmakta ve hayatını çekilmez hale sokmaktadır. Devamı