post

Cinsel Suçla İtham Edilme Riski Altında Doktorluk

            Doktorluk gibi zorlu ve kutsal bir mesleği yerine getiren kişinin hastasına cinsel tacizde-saldırıda bulunması, ciddi miktarda hapis cezasına mahkum edilmesi yanında mesleğini de kaybetmesine yol açacaktır. Elbette, gerçekten tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan, aciz durumdaki bir hastanın güvenini de suistimal ederek cinsel dokunulmazlığını ihlal eden kişiye verilecek ceza ne kadar ağır olursa toplum açısından o kadar tatmin edicidir. Ancak yapılacak yargılama da, doktorun suçlu bulunması halinde uğrayacağı ağır yaptırımla orantılı şekilde son derece hassas ve adil olmalıdır. Çünkü cinsel suçların hali hazırdaki yargılama mantığı dikkate alındığında doktorların iftiraya uğrayarak cinsel suçtan mahkum edilmesinin oldukça kolay olduğunu, ciddi risk altında bulunduklarını söyleyebiliriz.

          Şöyle ki;

           Uygulamada vatandaş bir doktorun kendisini taciz ettiğini veya kendisine karşı cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiğinde, ortada hiçbir somut delil bulunmasa da mahkemelerce “iffetli bir bayanın gereksiz yere iffetine zarar verecek ve kendisini küçük düşürecek şekilde sanığı suçlamasının hayatın normal akışına aykırı olduğu” şeklindeki soyut bir gerekçe doktorun mahkumiyeti, yani hayatının karartılması açısından maalesef yeterli görülmektedir.

          Yukarıda yazılanlar size saçma geliyorsa ve benzer bir durum başınıza geldiğinde ben bir şey yapmadım ki, iddianın kanıtlaması gerekmez mişeklinde düşünerek iyi bir ceza avukatı da edinmezseniz, karar verildiği zaman ne anlatmak istediğimi çok iyi idrak edeceksiniz. Yahut hatanızda ısrar edecek, cinsel suçların yargılama mantığına hakim olmayan (ekseriyetle ticari davalara ve boşanma davalarına bakan) avukatınızın, mahkumiyetinizle sonuçlanan davada ileri sürdüğü savunma dilekçesinin yalnızca başlık kısmını (yargıtay … ceza dairesine gönderilmek üzere şeklinde) değiştirerek sunduğu temyiz dilekçesine veyargıtay bu dosyayı kesin bozar”  telkinlerine itibar etmeye devam edeceksiniz. Gergin bekleyişiniz hüküm onanana kadar da devam edecek. Hüküm onandığında avukatınıza ulaşamayacaksınız, polisler sizi götürürken ulaşacak fırsatınız olmayacak veya ulaşsanız da yapacak bir şey yok cevabını alacaksınız.

         Öncelikle şunu bilin; bir problemi çözmeniz için uygulamayı bilmeniz ve ona göre davranmanız gerekir. Bireylerin sistemi, uygulamayı değiştirme gücü yoktur ve isyan etmek size hiç bir fayda sağlamayacak, aksine psikolojik ve fiziksel sağlınızı da bozacaktır. Cinsel suçların yargılamasının olması gerekenden uzak olduğunu, değişmesi gerektiğini, salt şikayetçinin soyut beyanına itibarla bir insanın hayatının mahvedilmemesi gerektiğini biz de söylüyor ve uygulamayı eleştiriyoruz. Ancak bunlar kısa zamanda düzelecek sorunlar değil ve yel değirmeniyle savaşmaktansa bugüne bakmak, sistemle uyumlu şekilde mücadele etmeye çalışmak inanın daha faydanıza olacaktır.

     Cinsel suçla itham edilmemek için doktorların alabilecekleri önlemler;  

 – Karşı cins hastalara yönelik vücut muayenesi ve özellikle genital muayene hiçbir zaman yalnız yapılmamalıdır. Doktor muayene sırasında yanında hemşire gibi bir yardımcı personeli mutlaka hazır bulundurmalıdır. 

  Özellikle alkol-uyuşturucu madde kullanımı ve psikiyatrik tıbbi öyküsü bulunan hastalara karşı tavır ve davranışlarda daha dikkatli olunmalı, hekim-hasta seviyesini aşan diyaloglarda bulunulmamalıdır.

  Hastaya ufak da olsa cinsel çağrışım yapabilecek tıbbi müdahale ve muayene öncesinde müdahalenin şekli konusunda bilgi verilip açıklanmalıdır.

     Uygulamadan bazı örnekler;

  Eğitim durumu düşük veya psikolojisi bozuk olan hasta göğüs muayenesini cinsel amaçlı algılar ve suçlamada bulunur. Doktor hakkında dava açılır.

  Alkol komasına girmiş vaziyette gelen hastanın doktor tarafından göğüs bölgesi açılarak Glasgow koma skalasında göğüs uçlarına yapılması gereken baskıyı-tıbbi müdahaleyi hasta kendine geldiğinde cinsel amaçlı algılayabilir ve suçlamada bulunur. Davada ceza avukatı edinme gereği duymayan doktora ceza verilir.

    Cinsel suç sanığı-hükümlüsü doktorların yapması gerekenler;

1) İmkanınız dahilinde edinebileceğiz en iyi ceza avukatı ile çalışın. (sitemizde yer alan ve ceza avukatı seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri belirten makalelerimizi incelemeniz faydanıza olabilir.)

2) Seçtiğiniz avukatın dava sürecindeki mesleki çalışmasını, yazılı savunmalarını, duruşmalardaki performansını, temyiz dilekçesini dikkatle inceleyin, eğer “çok iyi” bulmuyorsanız vakit kaybetmeksizin avukatınızı değiştirin, bunun için illa mahkum edilmeyi beklemeyin. Uygulamada duruşma performansına önem verilmediği, şikayetçinin ve tanıkların ifadeleri sırasında sorularla sıkıştırılarak, beyanları arasındaki çelişkilerin ortaya çıkartılamadığı, mahkumiyet halinde özellikle temyiz dilekçelerinin son derece yetersiz ve özensiz hazırlandığı, sanığın da mahkumiyeti onanıncaya dek temyiz dilekçesinde ne yazdığını bilmediği görülmektedir. Temyiz dilekçenizde yazılanların teknik olarak Yargıtay tarafından bozma gerekçesi yapılabilecek şekilde hazırlandığını, düşünebilmeniz gerekir. Aksi halde başka bir avukat edinin ve temyiz dilekçenizdeki eksiklikleri giderecek bir çalışma hazırlatarak temyiz aşamasında dosyanıza sunulmasını sağlayın.

3) Hakkınızdaki hüküm Yargıtay Özel Dairesi tarafından onansa dahi yapılabilecek bir şeyler vardır. Onama kararının tekrar incelenmesini sağlama imkanınız mevcuttur. 

Özetle; bulabileceğiniz en iyi ceza avukatı ile ve mümkün olduğu kadar erken çalışın.

Özgürlüğünüz değerlidir.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30

post

Cinsel Suçlar Açısından Riskli İki Meslek Grubu; Öğretmenlik Ve Doktorluk

Bilindiği üzere TCK.’nın 102,103,104,105 maddelerinde düzenlenen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar 671 Sayılı KHK. kapsamına alınmamıştır. Peki cinsel suçlardan hükümlü kişilerin hepsinin gerçekte suçlu olmadığını, başka hiçbir delil olmasa da sadece şikayetçinin iddiasına itibarla bir insanın cinsel suçtan mahkumiyetine karar verilerek hayatının karartılabileceğini, özellikle öğretmenlerin ve doktorların iftiraya uğrayarak cinsel suçtan mahkum edilmesinin oldukça kolay olduğunu, ciddi risk altında bulunduklarını söylersek şaşırır mısınız?

Cinsel suçlarla ilgili ceza kanunumuzda oldukça yüksek hapis cezaları öngörülmüştür. Aynı şekilde cinsel suç işlediği iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderilen kişiler daha yargılanmalarına başlanmadan toplumda lekelenmekte, bir kısmı aileleri tarafından da dışlanmaktadır. Buna karşılık cinsel dokunulmazlığa karşı suçların yargılaması hiç de adil ve hassas yapılmamaktadır.

Ceza hukukunda geçerli olan şüpheden sanık yararlanır ilkesine göre ceza mahkumiyeti; herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Ancak bu ilke cinsel suçlarda uygulanmamaktadır. Çünkü uygulamaya göre cinsel suçlarda masumiyet karinesi değil suçluluk karinesi mevcuttur. Yani cinsel suç işlemekle suçlanan kişi suçsuzluğunu ispat edinceye dek suçludur. İşte bu nedenle cinsel suçtan hakkında dava açılan, tutuklu veya hükümlü bulunan kişinin bu tür davalarda uzman bir ceza avukatı edinmesi hayati önem taşımaktadır. Çünkü diğer ceza davalarının aksine sanığın beraat etmesi suçsuzluğunu ispat etmesine bağlıdır. (Normalde mahkemede suçluluğu ispat edilemeyen kişi beraat eder, cinsel suçlarda ise ispat yükü yer değiştirmektedir.) Bu nedenle sanık avukatının davanın başından sonuna müvekkili lehine delil toplanmasını sağlaması, şikayetçinin ve tanıkların ifadesinin alınması sırasında mutlaka duruşmada hazır bulunup gerektiğinde sorularla çelişkili beyanlarını ortaya çıkartması, savcı aleyhe mütalaa açıklar ise gerektiğinde tevsii tahkikat talebinde bulunarak iddia makamının mütalaasını değiştirmesine çalışması, mahkemede aleyhe hüküm verilirse hükmün temyizen bozulması açısından Yargıtay Özel Dairelerinin bozma gerekçesine esas alabileceği bir temyiz dilekçesi hazırlaması gerekmektedir. (Cinsel suçtan verilen mahkumiyet onansa dahi onama kararının CMK.’nın 308. Maddesi uyarınca itiraz üzerine kaldırılabilmesi, sanığın beraat edebilmesi mümkündür. Sitemizde bu konuda yakın tarihli örneklere de yer verilmiştir.)

Ne yazık ki ülkemizde avukatlıkta uzmanlaşma yoktur; yalnızca ceza davalarına bakan, cinsel suçların yargılama mantığına da hakim çok az sayıda avukat vardır. Dolayısı ile bu tür davalarda iyi bir ceza avukatının hukuki desteğinden yararlanamayan bir kişinin iftiraya uğrasa da cinsel suçtan hüküm giymesi oldukça kolaydır. Çünkü mahkemeler sanık avukatının da pasif kaldığı hallerde şikayetçinin iffetini ortaya atarak sanığı suçlamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve taraflar arasında böyle bir iddiada bulunulmasını gerektirecek bir husumet bulunmadığı” gibi soyut gerekçeler ile dosyada başkaca delil bulunmasa da sıklıkla sanığın mahkumiyetine karar vermektedirler.

Öğretmenlerin cinsel istismar iftirasına uğramamak için alabileceği bazı önlemler;

  • Asla tek bir öğrenci ile sınıfta, kütüphanede v.s. yalnız kalınmamalıdır.
  • Yardım etmek amaçlı da olsa özellikle karşı cinsten öğrencilere yönelik bedensel temas içeren eylemlerden kaçınılmalı, örneğin öğrenci masaya çıktı ise öğretmen onu aşağı indirmek için belinden tutmamalı, kucağına almamalıdır.
  • Öğretmen düşük de olsa cinsel anlama gelebilme ihtimali olan en ufak bir hareketten dahi (öğrencinin yanağını okşamak gibi) kaçınmalıdır.
  • Özellikle ergenlik çağındaki kız öğrencilere karşı tavır ve davranışlarda dikkatli olunmalı, öğretmen-öğrenci seviyesini aşan diyaloglarda bulunulmamalı, samimiyet kurulmamalıdır.
  • Mümkünse okul içerisinde ve sınıflarda uzun süre kayıt yapabilen kamera sistemi kurdurulması sağlanmalıdır.

Yaşanmış olaylardan bazı örnekler;

  • Öğrenci öğretmenin dersinde başarısızdır, öğretmen öğrenci ile dalga geçmiş, sınıf içinde arkadaşlarına karşı küçük düşürmüştür veya öğrenciye şiddet uygulamış, bağırmıştır. Öğrenci öğretmenin kendisi ile özellikle uğraştığını, öğretmenin kendisine fiziksel temasta bulunduğu yönünde bir iddia ileri sürerse öğretmenin başka okula gönderileceğini, ondan kurtulacağını düşünerek iftira atabilecek bir ruh haline girer, işin ciddiyetini ve boyutunu kavrayamaz, sonradan kavrasa da artık konu mahkemeye intikal etmiştir.
  • Öğrenci öğretmene karşı hayranlık beslemektedir, arkadaşlarına öğretmenle sevgili oldukları şeklinde senaryolar uydurur, arkadaşlarından biri rehberlik öğretmenine gider durumu anlatır.
  • Öğrenci cinsel konularda annesinden, rehber öğretmeninden vs. “sözde” eğitim alır veya bir arkadaşından öğretmeninin kız öğrencilere sarkıntılık ettiği söylentisini duyar hemen ertesinde algıda seçicilik yaşayarak öğretmeninin en basit hareketini dahi cinsel yönde anlamlandırmaya başlar, abartır veya dikkat çekmek için uydurur.

Not: Cinsel suçlarla ilgili diğer detaylarla birlikte doktorlara yönelik yaşanmış bazı örnek olaylara ve alınması gereken önlemlere bir sonraki yazımda yer vermeye çalışacağım.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30