post

Ceza Avukatının Temyiz Sebepleri

Ceza yargılamalarında Yargıtayın yerel mahkeme kararlarını bozma sebeplerinden bazıları:

1)  T.C.YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ 2009/8513 E. 2009/10756 K. ÖZETİ

a) Suçtan zarar gören vekilinin,  ….. günlü oturumda CMK.nun 237/1. maddesine uygun olarak kamu davasına katılma isteminde bulunmuş olmasına rağmen mahkemece bu konuda CMK.nun 238/3. maddesi uyarınca olumlu olumsuz bir karar verilmemesi, Devamı

post

Ceza Kararlarının Temyiz süreci

Ceza Mahkemesine temyizen gönderilen dosyanızın ne gibi aşamalardan geçtiğini aşağıda ayrıntılı olarak izah etmeye çalıştık.

1) Ceza Mahkemesinde hüküm verildikten sonra 7 gün içerisinde tarafların hükmü temyiz etme hakkı vardır. Kararın verildiği duruşmada kendisi veya vekili hazır bulunmayan (yokluğunda karar verilen) taraf için temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar. Devamı