post

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma

TCK. Madde 268

(1) İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla,  “başkasına” ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.

Kişi hakkındaki soruşturma veya kovuşturmayı engellemek amacıyla başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini bilerek ve isteyerek yani kasten kullanmalıdır. Devamı