post

Cinsel Saldırıda Şikayetten/Davadan Vazgeçme

      Cinsel bir suç işlediğinden bahisle hakkında soruşturma başlatılan, dava açılan veya mahkumiyetine hükmedilen sanıkların ve doğal olarak yakınlarının aklına gelen ilk sorulardan biri; Acaba karşı tarafı (mağduru, mağdur ailesini) ikna etsek, şikayetlerinden vazgeçseler bu suçlamadan/davadan/hapis cezasından kurtulur muyuz? sorusudur. Sorunun cevabı ise işlenen cinsel suçun türüne ve uygulanması gereken kanun maddesine göre değişmektedir;…
post

Çocuğun Cinsel İstismarında Şikayetten Vazgeçmenin Etkisi

         Çocuğun cinsel istismarı suçu işlediğinden bahisle hakkında soruşturma başlatılan, dava açılan veya mahkumiyetine hükmedilen sanıkların ve doğal olarak yakınlarının aklına gelen ilk sorulardan biri; ‘’Acaba karşı tarafı (mağduru, mağdur ailesini) ikna etsek, şikayetlerinden vazgeçseler bu suçlamadan/davadan/hapis cezasından kurtulur muyuz?’’ sorusudur. Sorunun cevabı ise işlenen cinsel suçun türüne ve uygulanması gereken kanun…
post

Cinsel Suçlarda İspat

          Ceza hukukuna göre herkes suçluluğu kanıtlanıncaya kadar masumdur, suçlu olduğunuz kanıtlanamazsa beraat edersiniz. Cinsel suçlarda ise mahkum olmamanız için “suçsuz olduğunuzu ispat etmeniz” gerekir. Çünkü mahkeme, başkaca delil bulunmasa da sadece mağdurun beyanına itibarla (iddiasını doğru kabul ederek) mahkumiyetinize karar verebilir. Yani eğer haksız yere de olsa cinsel bir suçtan yargılanıyorsanız…
post

Ceza Avukatının Duruşma Performansı Kararı Belirler

        Hakkında ceza davası açılarak sanık olarak yargılanmaya başlanan vatandaş için ceza avukatı seçimi hayati önem taşır. Daha önce mahkeme huzuruna çıkmamış, doğal olarak hakim, savcı karşısında kendisini nasıl ifade edeceğini bilmeyen sanığı duruşmada ceza avukatı temsil edecektir. Sanığın avukatı dosyaya ne kadar hakim ve savunması ne kadar akıcı ise asliye ceza mahkemesinde hakimin veya ağır ceza…
post

Çocuğun Basit ve Nitelikli Cinsel İstismarı Suçlarının Cezası Nedir?

Çocuğun cinsel istismarı; 15 yaşını doldurmamış veya doldursa da algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklara karşı cebir(zor kullanma), tehdit, hile v.b. şekilde iradeyi etkileyerek gerçekleştirilen cinsel davranışlardır. Bu suçta mağdur çocuğa fiziksel temas şarttır.          a)Çocuğun basit cinsel istismarı: Cinsel davranışlarla mağdur çocuğun…
post

Basit ve Nitelikli Cinsel Saldırı Suçlarının Cezası Nedir?

Genel olarak cinsel saldırı; Cinsel arzuları tatmin etme amacına yönelik davranışlarla reşit (18 yaşını doldurmuş) bir kişinin rızası olmadığı halde vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir.TCK.’nın 102. maddesinde düzenlenen bu suçta mağdura fiziksel temas şarttır. a) Basit cinsel saldırı: Cinsel tatmin amaçlı davranışlarla mağdurun vücut dokunulmazlığının cinsel ilişkiye varmayan derecede ihlal edilmesidir. b) Nitelikli cinsel saldırı: Mağdurun rızası olmadığı…
post

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası Nedir?

          TCK.’nın 104. maddesinde düzenlenen Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; Cebir (zor kullanma), tehdit ve hile olmaksızın (rızaen) 15 yaşını doldurmuş olan bir çocukla cinsel ilişkide bulunmak suretiyle işlenebilir.            6545  Sayılı Kanun (28.06.2014) öncesinde işlenen suçlarda; failin (suçu işleyen kişinin) şikayet halinde 6 aydan 2 yıla kadar…
post

Cinsel Taciz Suçu Ve Cezası

         Cinsel taciz suçunun temel şekli TCK.’nın 105. maddesinde düzenlenmiş olup “bir kimseyi cinsel amaçlı taciz eden kişinin mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedileceği belirtilmiştir.          Cinsel taciz…
post

Cinsel Suçlarda Kimyasal Hadım Cezası Anayasaya Aykırıdır.

5275 sayılı İnfaz Kanunun 108. Maddesinde cinsel suçlardan (TCK 102,103,104,105) mahkum olanlara uygulanacak tedavinin usul ve esaslarının Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği öngörülmüş, Adalet Bakanlığı’nın 26.07.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğine göre de cinsel suçtan hükümlüler hakkında cezalarının infazı sırasında ya da koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içerisinde cinsel isteği azaltıcı ve yok edici tıbbi…
post

Çocuk Tecavüzü Meşrulaştırılıyor Yalanı

Şu sıralar oldukça yanlış ve maksatlı şekilde “çocuk tecavüzü meşrulaştırılıyor“ denilerek gündemi meşgul eden konuda işin aslını bilmeden yüksek sesli eleştiride bulunan, ceza hukukundan bihaber sade vatandaşa lafım yok. Çünkü oradan, çok haklıymışsınız, aksini savunmak gericilikmiş, çocuk gelinlere müsaade etmekmiş gibi görünüyor sizin için. Medyaya ceza hukuku profesörü, ceza avukatı, hukukçu titriyle “Çocuk tecavüzü meşrulaştırılıyor”…
post

Ceza Hukukunda Fetö Kaosu Mahkuma Umut Oldu!

Hürriyet Gazetesi’nin 12.11.2016 tarihli haberinde; Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi’nin bir davada kararı veren hâkimin 15 Temmuz sonrası darbe girişimi kapsamında tutuklanmasını CMK.’nın 311/1-c maddesi kapsamında gerekçe göstererek, 2011 yılında mahkumiyetine karar verilen Ö.B. isimli vatandaşın kesinleşmiş toplam 41 ay 20 günlük hapis cezasının infazının durdurulmasına ve yargılamasının yenilenmesine hükmettiğinden, kararın emsal alınabileceğinden bahsediliyordu.   Üstelik Mahkemenin yargılamanın yenilenmesi kararının gerekçesi;    “15 Temmuz 2016…
post

Cinsel Suçlarda Yeni Kanun Kimleri Etkileyecek?

      Kanunumuzda cinsel suçlar; TCK 102 Cinsel Saldırı, TCK 103 Çocuğun cinsel istismarı, TCK 104 Reşit olmayanla cinsel ilişki ve TCK 105 Cinsel Taciz olarak düzenlenmiştir.       Ülkemizde cinsel suçlarla ilgili sık sık kanun değişiklikleri yapıldığı (ve yakın zamanda yine yapılacağı) için mahkemece suç tarihinden sonraki değişiklikler dikkate alınarak suç tarihindeki düzenleme…
post

İstinaf İncelemesi İçin Hangi Mahkemeler Görevli?

Ceza dosyaları istinaf incelemesi için nereye gönderilecek? İlk kez 20.07.2016’dan sonra hakkında mahkumiyet hükmü kurulan sanıkların itirazda bulunmaları halinde dosyaları incelenmek üzere istinaf (bölge adliye) mahkemesi ceza dairelerine gönderilecek. Şuan Türkiye de toplam 7 bölge adliye mahkemesi kurulmuş olup istinaf yolunda hangi bölge adliye mahkemesinin hangi şehirlerdeki asliye ceza ve ağır ceza mahkemesi kararlarını inceleyecekleri…
post

Ceza Mahkemesi Mahkumiyet Kararına Karşı İstinaf Yolu

İstinaf yoluna başvurma dilekçesinin ceza mahkemesinde istinaf yoluna hakim bir ceza avukatı tarafından, istinaf sebepleri profesyonelce gösterilerek hazırlanması kanaatimce zorunludur. Çünkü gerek yeni kurulan Bölge Adliye Mahkemelerinde dosya yoğunluğunun fazla olması gerekse ülkemizde yaşanan malum olaylardan ötürü ciddi hakim-savcı açığı oluşması sebebiyle istinaf incelemesinde dosyanıza yeterli vaktin ayrılması zordur. Oldukça yeni olan istinaf uygulamasına kendisini…
post

İnternette Başkasının Özel Fotoğrafı Ya Da Videosunu Yayınlamanın (İfşa Etmenin) Cezası Nedir?

         Günümüzde herkesin internette facebook, twitter, youtube gibi uygulamaları aktif olarak kullandığını düşünürsek mahrem bir fotoğraf ya da videonuzun kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde rızanız dışında sosyal medyada paylaşılması oldukça muhtemeldir.         Mahkemelere en sık yansıyan örneklerden biri; genç bir kızın erkek arkadaşına, ilişkinin heyecanı ve başkalarınca görülmeyeceği düşüncesi…
post

Uygulamada Yargılamanın Yenilenmesi Sebeplerine Örnekler

1- Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahte olduğunun anlaşılması; Sanık kasten yaralama suçundan mahkum edilmiş, mağdurun hayati tehlike geçirdiğini gösterir adli muayene raporu sebebiyle cezası TCK.’nın 87-d maddesi uyarınca artırılmıştır. Bahse konu raporda doktor adına atılan imzanın sahte olduğu ortaya çıkarsa bu durum sanığın cezasını doğrudan etkileyeceğinden yargılamanın yenilenmesi sebebidir. 2- Yeminli bir…
post

Ceza Mahkemesinde Yargılamanın Yenilenmesi

       Yargılamanın yenilenmesi nedir?       Mahkeme kanun maddelerini doğru uygulamış olmasına rağmen fiili hataya düşerek suçsuz bir kimseyi mahkum etmiş ve mahkumiyet hükmü de kesinleşmiş olabilir. İşte böyle bir hatayı düzeltmek için kesinleşmiş ceza mahkemesi kararına karşı herhangi bir süre ve sayı sınırına bağlı olmaksızın hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulabilir. Daha…
post

Ceza Mahkemesinde Mahkum Edilen, İstinafta Beraat Edebilir.

Ceza mahkemeleri tarafından 20.07.2016 tarihinden sonra mahkum edilen sanıklar, karara süresinde itiraz etmeleri halinde dosyaları öncelikle istinaf incelemesine tabi olacak. Dosyaların gönderileceği Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Ceza Daireleri de gerektiğinde yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararlarını kaldırarak doğrudan sanığın beraatine karar verebilecek.       Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Ceza Dairelerinde yapılacak istinaf incelemesi, haksız yere (yerel…
post

Yasa Dışı Web Sitelerinde Bahis Oynamak ve Oynatmak Suç mu? Kazanılan Paraya Devlet El Koyar Mı?

Ülkemizde spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunları Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın denetimi altında yürütülmektedir. Adı geçen kurum tarafından yetkilendirilen bayiler ve lisans verilen iddaa, bilyoner, nesine.com gibi web siteleri üzerinden yasal olarak spor müsabakalarına bahis oynanabilmektedir. Bunun dışında lisanssız sitelerde ve yetkisiz işyerlerinde spor müsabakalarına bahis oynatmak, aracılık etmek, bahis parası taşımak-nakletmek, bahis sitelerinin-işyerlerinin…
post

Fetö’cü Hakimler, Mahkumlar İçin Yeniden Yargılama Sebebi Olabilir Mi?

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, Kuvvet Köseoğlu’nu ‘öldürmeye azmettirme’ suçundan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılmış, karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 2014 yılında onanmıştı.Öztürk’e müebbet hapis cezası veren 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı Ahmet Müşteba Özbek’in, FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanması üzerine Öztürk’ün yeniden yargılanması için avukatları aracılığı…
post

İnternette Ceza Avukatı Ararken Dikkatli Olun!

  Hakkında soruşturma yürütülen, tutuklanan, ceza davası açılan veya hapis cezasına mahkum edilen kişinin (ve ailelerinin ) en önemli sorunu iyi bir ceza avukatı bulabilmektir.  İnsanlar ciddi bir hastalığa yakalandıklarında o hastalığın ne olduğunu, risklerini, sonuçlarını, tedavi şekillerini, kısacası başlarına ne gelebileceğini ve buna karşı neler yapılabileceğini öğrenmek, bir an önce de bu rahatsızlıktan kurtulmak…
post

Ceza Hukukunda İstinaf, İstinaf Dilekçesi ve Duruşmasının önemi

İstinaf nedir? İstinaf Mahkemesi nedir? İstinafta nasıl karar verilir? 20.07.2016 tarihinden sonra verilen ceza mahkemesi kararları, süresinde itiraz edilmesi halinde artık temyize değil öncelikle istinaf incelemesine tabi olacak, dosyalar da Yargıtay’a değil, önce Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri’ne gidecek. Peki nedir bu istinaf? Temyizden farkı nedir? Sanıklar için ne gibi bir faydası vardır? Mahkumiyetine karar verilen…
post

Cinsel Suçla İtham Edilme Riski Altında Doktorluk

            Doktorluk gibi zorlu ve kutsal bir mesleği yerine getiren kişinin hastasına cinsel tacizde-saldırıda bulunması, ciddi miktarda hapis cezasına mahkum edilmesi yanında mesleğini de kaybetmesine yol açacaktır. Elbette, gerçekten tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan, aciz durumdaki bir hastanın güvenini de suistimal ederek cinsel dokunulmazlığını ihlal eden kişiye verilecek ceza ne kadar…
post

Cinsel Suçlar Açısından Riskli İki Meslek Grubu; Öğretmenlik Ve Doktorluk

Bilindiği üzere TCK.’nın 102,103,104,105 maddelerinde düzenlenen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar 671 Sayılı KHK. kapsamına alınmamıştır. Peki cinsel suçlardan hükümlü kişilerin hepsinin gerçekte suçlu olmadığını, başka hiçbir delil olmasa da sadece şikayetçinin iddiasına itibarla bir insanın cinsel suçtan mahkumiyetine karar verilerek hayatının karartılabileceğini, özellikle öğretmenlerin ve doktorların iftiraya uğrayarak cinsel suçtan mahkum edilmesinin oldukça kolay olduğunu,…
post

Aftan Yararlanamayanlar İçin Çözüm Yolları

671 sayılı KHK. 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş pek çok suç açısından örtülü af olarak nitelendirilebilecek iki düzenlemeye yer vermiştir. Bunlar; cezanın yarısının infazı halinde koşullu salıverilme ve koşullu salıverilmeye 2 yıl kala denetimli serbestlik kapsamında serbest kalabilmedir. Suçu 671 sayılı KHK. kapsamında kalan pek çok mahkum ve ailesi bu düzenleme ile sevince boğulurken KHK. kapsamı…
post

Darbe Teşebbüsünde Erlerin Hukuki Durumu?

Anayasamızın 137. maddesinde kanunsuz emir; “Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu…
post

Yargıtaydan Tebligat Beklerken Cezaevine Girmeyin!

Ceza mahkemesince mahkumiyetinize karar verildi ve kararı temyiz ettiniz. Avukatınızın dediğine göre karar hukuksuz ve temyizde kesinlikle bozulacak. Karardan sonraki süreçte evlendiniz, çocuk sahibi oldunuz, iş kurdunuz, kısacası hayatınıza devam ettiniz veya etmeye çalıştınız. Neden mahkumiyetinize karar verildiğini anlatan gerekçeli kararı ve sizin için yazılan temyiz dilekçesini dahi okumadınız, sizi yeterli şekilde ifade edip etmediğini,…
post

Ceza Davası Sanığının Anayasa Mahkemesi “Yanılgısı”

Ceza davasında doğru şekilde, adil yargılanmadığını düşünen, mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından onanan vatandaşlarımız için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru usulü bir kurtuluş olabilir mi? Anayasa Mahkemesi temyizden sonuç alamayan her ceza davası sanığının başvurması gereken bir yer midir? Nelerin AYM bireysel başvuru usulüne konu edilebileceği, hangi durumlarda AYM’den sonuç alınabileceği vatandaşlarımız ve birçok hukukçu tarafından BİLİNMEMEKTEDİR….
post

Ceza Davasında Temyiz Dilekçesinin Önemi

Ceza davasında yargılandınız ve mahkumiyetinize hükmedildi. Hakim mahkumiyet hükmünü açıkladıktan sonra 7 gün içerisinde kararı temyiz edebileceğinizi söyledi. Avukatınız varsa duruşma çıkışında “merak etmeyin temyiz edeceğiz Yargıtay mutlaka bozar bu kararı” dedi. Veyahut karar celsesinde hazır değildiniz, avukatınız katıldı ve telefonla cezalandırılmanıza karar verildiğini ancak kararı temyiz edeceğini söyledi ya da avukat da tutmadınız, duruşmaya…
post

Yağma Suçundan Verilen Onama Kararı CMK. 308 İtirazı Üzerine Kaldırıldı

  Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi 27.08.2010 tarihinde Sanık … ‘nın yağma suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Kararın sanık müdafi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesi 31.03.2015 tarihinde sanığın mahkumiyetinin onanmasına karar verdi. Onama kararından “YAKLAŞIK 3,5 AY SONRA” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 10.07.2015 tarih…