post

05.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7035 sayılı Kanun’un 23. maddesine göre CMK.’nın 308. maddesine, 308/A maddesi eklendi ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz yetkisi kabul edildi. İstinafta cezası kesinleşen (miktar itibariyle cezası temyiz yoluna kapalı olan) sanıklara, bölge adliye mahkemesi kararının kaldırılması hususunda süresiz başvuru hakkı tanındı.

CMK. Madde 308/A- Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, kararın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde kararı veren daireye itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz. Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir, aksi halde itirazı reddeder. İtirazın reddine ilişkin kararlar kesindir.

Yani örneğin Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde nitelikli hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmanıza karar verildi. Karara karşı istinaf yoluna başvurdunuz ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi tarafından istinaf başvurunuzun esastan reddine karar verildi. Yahut Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmanıza karar verdi. İstinaf başvurunuz sonucunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından cezanız 2 yıl 6 aya indirildi. CMK.’nın 286/2-a maddesine göre ilk derece mahkemelerinden verilen 5 yıl veya daha az hapis cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları ve CMK.’nın 286/2-b maddesine göre ilk derece mahkemelerinden verilen 5 yıl ve daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları temyiz edilemeyeceğinden her iki örnekte de mahkumiyetiniz kesinleşmiş oldu.

7035 sayılı Kanundan önce bu durumda istinafta cezası kesinleşen sanıkların herhangi bir itiraz hakkı yoktu. 05.08.2017 itibariyle Resmi gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren 7035 sayılı kanunun  23. Maddesine göre Bölge Adliye Mahkemesi C. Başsavcılığı CMK.’nın 308/A Maddesine gereğince  kesin nitelikteki Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı re’sen veya istem üzerine, sanık lehine başvurularda herhangi bir süre sınırı da olmaksızın artık itiraz yoluna başvurabilecek. Başvuru sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi daha önce  aleyhinize verdiği hükmü kaldırabilecek. Bu nedenle İSTİNAFTA CEZANIZ KESİNLEŞSE de yasal başvuru haklarınızı sonuna kadar kullanmanız ve hukuk yollarından ümidinizi kesmeden bir ceza avukatından destek almanız faydanıza olacaktır.

Kesinleşmiş hapis cezasına itiraz ile ilgili web sitemizde bulunan diğer makalelerimizi inceleyebilir, bu aşamada nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bilgi edinebilirsiniz.

Özgürlüğünüz değerlidir.