post

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi  30.04.2015 tarihinde Sanık …’ın 12 yaşındaki üvey kızı ….’ya karşı zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işlediğinden bahisle 18 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. (Mağdure karakolda 2012-2014 yılları arası sanığın, annesi evde yokken defalarca kendisine istismarda bulunduğunu oldukça ayrıntılı şekilde iddia etmiştir.)

Hükmün temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesi 21.01.2016 tarihinde  mahkumiyetin ONANMASINA karar verdi.

Yargıtay C.Başsavcılığı onama kararından 9 ay sonra 26.10.2016 tarihinde; dosya kapsamında bulunan ve olayın intikal şekli, süresi,  şikayet öncesi husumetin varlığı, tanık beyanları, hastane raporları gibi sanık lehine yorumlanması gereken hususlara dikkat çekerek sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle CMK.’nın 308. maddesi uyarınca itiraz kanun yoluna başvurdu.

Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin 29.12.2016 tarih ve 2016/8774 K. Sayılı kararı ile ve itirazı reddetmesi üzerine dosya nihai kararı vermek üzere Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderildi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 18.04.2017 tarih ve 2017/237 K. Sayılı kararı ile;

-Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

-Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 21.01.2016 tarihli onama kararının KALDIRILMASINA,

-Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30.04.2015 tarihli mahkûmiyet hükmünün, sanık …’ın çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi isabetsizliğinden BOZULMASINA,

Karar verdi.

18 yıl 9 aylık hapis cezası kesinleşip uzun süredir cezaevinde bulunan, 26 yaşındaki sanık bu karar üzerine salıverildi. Yargıtay C. Başsavcılığı itiraz başvurusunda bulunmasaydı sanık cezaevinden çıktığında yaklaşık 40 yaşında olacaktı.

Eğer bir yakınınız hak etmediği halde veya hak ettiğinden fazla ceza aldıysa, cezası onanarak kesinleşse ve onama kararının üzerinden yıllar geçse dahi  “mümkünse daha önce bu konuda olumlu sonuçlar alabilmiş (örnek karar görmek isteyin ve inceleyin), olağanüstü kanun yollarına hakim bir ceza avukatından destek alarak”  Yargıtay C. Başsavcılığı’na CMK.’nın 308. Maddesi uyarınca itirazda bulunması için başvuruda bulunun.

Özgürlüğünüz değerlidir.