post

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere,

Yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Düşmanla işbirliği yapmak, Devlete karşı savaşa tahrik, Temel milli yararlara karşı hakaret, Yabancı devlet aleyhine asker toplama, Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, Anayasayı ihlal, Düşman devlete maddi ve mali yardım, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, Yasama organına karşı suç, Hükümete Karşı Suç, TC. Hükümetine karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma, Askeri Komutanlıkların gasbı, Yabancı hizmetine asker yazma veya yazılma, Savaş zamanında emirlere uymama, Savaş zamanında yükümlülüklere uymama, Savaşta yalan haber yayma, Devletin güvenliğine ilişkin belgeler, Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, Siyasal veya askeri casusluk, Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, Gizli kalması gereken bilgileri açıklama, Uluslararası casusluk, Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, Yasaklanan bilgileri temin, Yasaklanan bilgilerin casusluk amacı ile temini, Yasaklanan bilgileri açıklama, Yasaklanan bilgileri siyasal ve askeri casusluk amacıyla açıklama, Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi, Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere; Soykırım, İnsanlığa karşı suç, İnsanlığa karşı suç için örgüt kurmak-yönetmek-üye olmak, Göçmen kaçakçılığı,İnsan ticareti, Kasten adam öldürme, Kasten adam öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, Taksirle birden fazla kişi öldürme, İşkence, Çocuk düşürtme (nitelikli halleri), Cinsel saldırı, Çocukların cinsel istismarı, Reşit olmayanla cinsel ilişki (nitelikli haller), Nitelikli Yağma, Radyasyon Yayma, Zehirli Madde Katma, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Zimmet, Rüşvet… bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Eğer hakkınızda ağır ceza mahkemesinde dava açıldı ise mahkum edilme riskinizin azımsanmayacak ölçüde çok olduğunu ve mutlaka bir ceza avukatının hukuki desteğinden yararlanmanız gerektiğini biliniz. Ceza avukatı seçiminiz son derece önemlidir. Bu yüzden ceza avukatı seçiminizde kesinlikle aceleci davranmayın, çevrenizdekilerin arkadaşlarınızın tavsiyelerine tek başına itibar etmeyin. Sizin yargılandığınız suç ile referans gösterenin fayda gördüğü konu farklı olabilir. Örneğin ağırlıklı olarak boşanma, icra, ticaret ya da iş davalarına bakan bir avukattan ziyade salt ceza hukuku alanında çalışan bir ceza avukatından yardım almanız sizin için daha yerinde olacaktır. Mutlaka yüz yüze görüşme yapın ve konu hakkında uygulama tecrübesi sahibi, kanun değişikliklerinden haberdar, sürekli kendisini güncelleyen, ifade yeteneği güçlü ve herşeyden önemlisi size güven veren bir ceza avukatı seçiniz. Mantığınızı ve sorgulama yeteneğinizi küçümsemeyin.

Görüşme yaptığınız ilk avukata işi vermek zorunda değilsiniz. Hem işten kastedilenin hayatınız, özgürlüğünüz olduğunu düşünürseniz sakın etraflıca düşünmeden tam olarak güven duymadan avukat seçimi yapmayınız. Gerekirse 10 avukattan randevu alıp görüşün. SAKIN TALEP EDİLEN ÜCRETE GÖRE AVUKAT SEÇİMİ YAPMAYIN. İş alma problemi-kaygısı yaşamayacak seviyede başarılı bir ceza avukatından alabileceğiniz kaliteli bir hizmetin cüzi bir ücret karşılığında verilemeyeğini göz ardı etmeyin. Tüm görüşmeleriniz neticesinde bu ağır sorumluluğu layıkı ile kimin alabileceğine kanaat getirirseniz onu vekil olarak atayın.

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Yargılama sonucunda hakkında cezaya hükmedilecek ve belki de hapse girecek olan siz olacaksınız. Elbette en başarılı, en iyi ceza avukatı bile her dosyada her durumda müvekkilini beraat ettirecektir diye bir kaide yoktur. Yerel Mahkemede ceza verilip temyizde bozulan hatta temyizde onandıktan hüküm kesinleştikten sonra dahi bozulabilen dosyalar mevcuttur.(Tarafımızca görev alınan temyizde onanan-kesinleşen bir dosyanın sonradan bozulmasına ilişkin yakın tarihte basına yansıyan örnekler mevcuttur. 12.04.2014 tarihli Hürriyet Gazetesi manşet haber)

Ceza avukatı seçiminizden sonra da duruşmalarınızı mutlaka takip edin, katılma zorunluluğunuz olmasa bile tarihini not edip duruşma zaptını avukatınızdan isteyin. Duruşma tutanaklarını-beyanları okuyun, inceleyin. Ben ne anlarım demeyin. Sizin adınıza dava dosyasına sunulacak savunmalardan mümkünse sunulmadan önce haberdar olun, onay vermediğiniz hiç bir beyanın,dilekçenin mahkeme dosyasına sunulmasına müsaade etmeyin, adınıza yazılan dilekçeleri okuduğunuzda gerçekten emek verildiğini, sizi ifade ettiğini, kısacası layıkı ile temsil edildiğinizi düşünmüyorsanız YUKARIDAKİ ÖNEMLİ HATIRLATMAYI unutmayın, “yargılama sonucunda hakkında cezaya hükmedilme ve  hapse girme riski altında olan sizsiniz.” Vakit kaybetmeksizin avukatınızı değiştirin. Daha önceki avukatınıza ücret ödediğiniz ve tekrar ödemek istemediğiniz için bu kararı ertelemeyin. Bu değişiklik için dava sonunda mahkum edilmeyi de beklemeyin. Özgürlüğünüz değerlidir, kıymetini bilin. Son olarak davanızın sonucu ne olursa olsun avukatınızın yargılama sürecinde sizi temsil ederken elinden gelen mesleki çabayı sarf ettiğine inanıyorsanız problem yoktur. Önemli olan bu davada ”avukatım beni yeterince temsil etti, ifade etti, elinden gelen çabayı sarf etti, yapılabileceklerini yaptı” diyebilmenizdir.

Uygulamada kalıp haline getirilmiş ifadelerle, her yönüyle özensiz ve fazla vakit harcanmadan yazıldığı belli savunma, beyan, temyiz ve karar düzeltme(itiraz) dilekçelerinin oldukça hayati öneme sahip ağır ceza dosyalarına sunulduğunu üzülerek görmekteyim. Ceza avukatı aldığı sorumluluğun, temsil ettiği kişinin özgürlüğünün ağırlığına uygun şekilde davranmalıdır. Alelade bir iş yapıyormuş gibi hareket etmemeli, savunma dilekçesi hazırlayacaksa yeterli vakti ayırmalı, Müvekkilinin özgürlüğü için kafa yormalı, yeterli uğraşı sarf etmelidir. Gerekirse tek bir dosyanın temyiz dilekçesi için bir hafta vakit ayrılmalıdır.

Ekran Resmi 2015-09-30 13.45.30