post

Sizlere bugüne dek medyaya yansımayan, önyargıları alt üst eden 20 yıllık bir davayı ve oldukça şaşırtıcı sonucunu anlatacağım.08.09.1997 tarihinde iş adamı Şamil T. korumasını otele bıraktıktan sonra Çanakkale’deki evinin bulunduğu apartmanın girişinde 6 kurşunla öldürüldü. (Laleli’deki otelinin ortağı olan sanık İsmail H. S. tarafından tehdit edildiğini belirtmesi üzerine Maktul Şamil’e İstanbul Valiliği’nce olaydan 2 ay önce yakın koruma tahsis edilmişti.)

Failin olay yerinden kaçarken kullandığı araç 1 hafta sonra Ezine yolunda terk edilmiş ve plakaları sökülmüş vaziyette bulundu. Torpidodaki yağ değişim kartından oto servisinin tespit edilmesi ve otoyu servise sanıklar … ve …’in getirdiğinin tanık beyanından anlaşılması üzerine, maktülün ortağı olup husumet yaşadığı Sanık İsmail H. S ile sanıklar …… ve ….. hakkında tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme suçundan dava açıldı.

Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda 11.04.2006 tarih, ve 2005/423 E. ve 2006/203 K. Sayılı kararı ile, üç sanığın da tasarlayarak öldürme suçuna azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. (Sanıklardan İsmail H. S. temyiz aşamasında 05.02.2007 tarihinde öldü.) Usulü bir sebeple hükmün bozulması üzerine Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi 13.09.2011 tarih, 2008/189 E. ve 2011/309 K. Sayılı kararı ile yine sanıkların  tasarlayarak öldürme suçuna azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi 14.05.2013 tarih ve 2013/3793 saylı kararı ile mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verdi. Ve sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası böylece KESİNLEŞMİŞ OLDU.

Yargıtay C. Başsavcılığı 26.07.2013 tarihinde CMK.’nın 308. Maddesi uyarınca itiraz yoluna başvurarak; temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmaması sebebiyle onama kararının kaldırılmasını talep etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 04.03.2014 tarihinde Yargıtay C. Başsavcılığı’nın itirazının kabulüne, onama kararının kaldırılmasına, temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması için dosyanın Özel Daireye gönderilmesine karar verdi. Bu kez duruşmalı inceleme yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi 02.12.2014 gün ve 2896-5785 sayı ile mahkumiyet hükmünün YİNE onanmasına karar verdi.. Yani sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası İKİNCİ KEZ KESİNLEŞMİŞ OLDU.

Yargıtay C. Başsavcılığı ikinci onama kararından 1 yıl sonra 23.12.2015 tarih ve 394722 sayı ile; bu kez dosyadaki delillerin sanıkların mahkumiyeti için yeterli olmadığı, beraatlerine karar verilmesi gerektiği görüşüyle CMK.’nın 308. Maddesi uyarınca tekrar itiraz kanun yoluna başvurdu.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 10.05.2016 tarih ve 2016/251 K. sayılı kararı ile; sanıkların maktulü tasarlayarak öldürme suçuna azmettirdikleri hususunun şüphe boyutunda kaldığı ve sübuta ermediği gerekçesiyle itirazın KABULÜNE, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 02.12.2014 tarihli onama kararının KALDIRILMASINA, Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13.09.2011 gün ve 2011/309 Sayılı kararının sanıkların tasarlayarak öldürme suçuna azmettirdiklerine dair her türlü şüpheden uzak ve mahkumiyete yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi isabetsizliğinden BOZULMASINA, infaza başlanılmış olması halinde sanıkların cezasının infazının durdurulmasına ve TAHLİYELERİNE oyçokluğuyla karar verdi. (17 Genel Kurul Üyesi muhalefet etti.)

Yani haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilip cezaları iki kez ONANARAK kesinleşen hükümlüler Yargıtay C. Başsavcılığı’nın CMK.’nın 308. Maddesindeki itiraz yetkisinin iki defa, farklı sebeplerle harekete geçirilmesi üzerine süreç sonunda beraat etmiş oldu.

Eğer bir yakınınız hak etmediği halde veya hak ettiğinden fazla ceza aldıysa, cezası onanarak kesinleşse ve onama kararının üzerinden yıllar geçse dahi, mümkünse daha önce CMK.’nın 308. Maddesi uyarınca Yargıtay C. Başsavcılığı’nın itiraz yetkisinin harekete geçirilmesi konusunda  olumlu sonuçlar alabilmiş (örnek karar görmek isteyin ve inceleyin), olağanüstü kanun yollarına hakim bir ceza avukatından destek alarak başvuruda bulunun.

Özgürlüğünüz değerlidir.